Opmerkelijke waarnemingen van 29/4 tem 5/5/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 29/4 tem 5/5/2019

Zonderlingen.

Deze week kunnen we twee speciale nieuwkomers voorstellen : de nachtegaal en de zomertortel… terug van weggeweest …
De nachtegaal is vooral gekend voor zijn zeer uitbundige zang en zou zelfs tot 93 decibel kunnen gaan.  Dit KBV-ke (klein bruin vogeltje) heeft een onopvallend bruin subtiel kleed.  De bovendelen zijn warmbruin met een oranjebruine staart en stuit.  De onderzijde is grijsbruin met een iets lichtere keel. De lichaamslengte bedraagt 16,5 cm.   De nachtegaal kan je vooral terugvinden in dicht struikgewas, vaak in combinatie met brandnetels, en is dan ook zeer moeilijk te zien.  Zijn nest is vaak dicht bij de grond, in de dichte ondergroei.  Op woensdag hadden Carine Richerzhagen in Tongeren en Gert Appeltans in de Herkvallei van Wellen de eer om een baltsend zingend mannetje te aanhoren.  Vandaag kon Dirk Ottenburghs eveneens een mannetje horen in de Herkvallei van Wellen.  Bijhorende archieffoto’s van Carine op de ringpost in Nerem (augustus 2017).
Op de website van natuurpunt staat volgend leuk volks mythologisch weetje over de nachtegaal: ”Vroeger hadden zowel de nachtegaal als de hazelworm elk één oog. Beide konden goed met elkaar opschieten. Toen de nachtegaal op een bruiloft was uitgenodigd, stal hij het oog van de hazelworm zodat hij met twee ogen op het feest kon verschijnen. De hazelworm was woest en vastbesloten om zijn oog terug te pakken wanneer de nachtegaal sliep. De nachtegaal wou het oog echter kost wat kost houden en besloot daarom nooit meer te slapen. En sedertdien zingt hij dag en nacht, om niet in slaap te vallen. “
De nachtegaal is een trekvogel die alleen van april tot oktober in West-, Zuid- en Midden- Europa en tot in Midden-Azië onder de 50ste breedtegraad voorkomt om te broeden. Hij overwintert in zuidelijk Afrika.  In de fruitstreek regio worden er elk jaar enkele sporadisch gezien/gehoord.

De tweede nieuwkomer is de zomertortel.  Deze duif wordt tussen de 25 tot 28 cm groot en is daarmee iets kleiner dan de verwante en beter bekende Turkse tortel.  De  zomertortel is wel kleurrijker met zijn oranje kleurige veren met zwarte vlekken.  De staart is zowel vanboven als vanonder zwart met een witte eindrand.  De borst is lichtroze en in de nek heeft hij aan beide kanten een zwart gestreepte halsvlekken.   Juveniele zomertortels hebben een grauwer verenkleed en missen de zwart gestreepte plekjes in de nek.  Ook typisch is zijn dromerig gekoer, waarvan Ritchie Deceuster getuige was op maandag in Borgloon.
Deze lange afstandstrekker staat sinds het midden van de 20ste eeuw zwaar onder druk door de intensivering van de landbouwgebieden, de intense jachtdruk in de Mediterrane landen tijdens de trekperiode en in de overwinteringsgebieden.  Het is trouwens de enige Europese duivensoort die ’s winters beneden de Sahara verblijft.  De zomertortel  kan je vooral terugvinden in landbouwgebieden en bosranden.
Archieffoto van 2018, getrokken door Robert Croes te Borlo.

In totaal werden er deze week 88 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 24 verschillende vogelliefhebbers. Er werden een 5-tal zeer zeldzame soorten gespot en 18 zeldzame soorten (zie overzicht onderaan).  Het totaal aantal soorten voor 2019, is  – mede dankzij de 2 nieuwkomers – gestegen tot 139.
Enkele fotogenieke blikvangers :
* Bosruiter (André Gaens)

Bosruiter - Tringa glareola

* Tureluur (André Gaens)

* Grote zilverreiger (André Gaens)

Grote Zilverreiger - Ardea alba

* Kleine plevier (André Gaens)

Kleine Plevier - Charadrius dubius

* Paapje (Dirk Ottenburghs)

Paapje - Saxicola rubetra

* Grote Canadese gans (Stefan Nimmegeers)

* Sperwer (Stefan Nimmegeers)

* Boerenzwaluw (Stefan Nimmegeers)

* Roodborsttapuit (André Gaens)

* Bruine kiekendief (Carine Richerzhagen)

* Kievit (Dirk Ottenburghs)

Groeten en tot de volgende,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Nachtegaal Tongeren Carine Richerzhagen
  Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
  Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
Visarend Sint-Lambrechts Herk – Mombeek Johan Molenaers
Europese kanarie Tongeren Carine Richerzhagen
Zwarte wouw Rutten Carine Richerzhagen
Velduil Brustem – Vliegveld Carlo Menten
Bergeend Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Slobeend Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Grote zilverreiger Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Horpmaal Dirk Ottenburghs
Kleine Plevier Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Kemphaan Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Zomertortel Borgloon Ritchie Deceuster
Fitis Tongeren Carine Richerzhagen
Alken Peter Bellen
Braamsluiper Velm André Vanmarsenille
Brustem – Vliegveld Carlo Menten
Grote gele kwikstaart Sint-Lambrechts Herk – Mombeek Erik Beerten
Tongeren Paul Nagtegals
Paapje Horpmaal Dirk Ottenburghs
Brustem – Vliegveld Guy Peeters
Brustem – Vliegveld Carlo Menten
Vreren Carine Richerzhagen
Vreren Stijn Raymaekers
Rutten Stijn Raymaekers
Rode wouw Sluizen Simon Veys
Broekom Theo Maes
Groenpootruiter Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Tureluur Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
IJsvogel Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Bosruiter Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Kuifeend Rutten Stijn Raymaekers
Rutten Carine Richerzhagen
Slechtvalk Tongeren Paul Nagtegals
Halsbandparkiet Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.