Bosuil Strix aluco en torenvalk Falco tinnunculus in dezelfde nestboom

Bosuil Strix aluco en torenvalk Falco tinnunculus in dezelfde nestboom

Een aantal dagen geleden ontdekte Gert Appeltans in de Herlvallei in Wellen een nestjong van een bosuil. Het jong zat in een holle, afgebroken dikke tal van een eik te zonnen. Aangezien het nog om een donsjong ging was het overduidelijk dat het zich vlak voor de opening van de nestholte bevond. Deze was ontstaan door het afbreken van een dikke tak die via een andere vallende eik was afgescheurd. Hierdoor was via de stomp van de tak een opening ontstaan naar een holte in de boom. De ideale plek voor een nestelend paartje bosuil.

Tijdens dezelfde waarneming zag Gert ook nog een torenvalk die kwam aanvliegen met een tak in de snavel. Hij landde op een duidelijk pas gebouwd nest en werd verwelkomd door een luid kekkerend vrouwtje. Op goed 4 meter van de nestholte van de bosuil was een koppeltje torenvalken bezig met de bouw van een nest en mogelijk was het vrouwtje al aan het broeden. Want ze bleef, nadat het mannetje wegvloog, op het nest aanwezig. Of het nest volledig door dit paartje gebouwd werd of dat ze een oud nest als basis gebruikten is niet duidelijk omdat het nest al af was.

Op deze foto zie je de holle tak op de voorgrond waar Gert het jong van de bosuil kon waarnemen en waar zo goed als zeker de nestplaats van het paartje bosuilen is. Rechts boven zie je de contouren van het nest van het paartje torenvalken.

Op zich is een natuurlijk nest van torenvalken al de uitzondering op de regel aan het worden. Maar dan ook nog eens vlak bij een paartje bosuilen is wel heel vreemd. Nu zijn de adulte torenvalken niet dadelijk potentiële prooien voor de bosuil. Bij wat napluiswerk lezen we dat het menu van bosuilen voor het grootste deel uit kleine zoogdieren bestaat. Maar ongeveer 8 tot 10% zijn toch vogels met soorten als zanglijster, merel en spreeuw. Een prooi met een vergelijkbare grootte en gewicht als de pulli van de torenvalk. En wie weet is het broedende vrouwtje tijdens de nacht ook een mogelijk doelwit voor moeder of vader bosuil?

Tot op heden is dit niet het geval geweest. Want vandaag (7/5/19) kon ikzelf een prooioverdracht waarnemen op het nest van de torenvalken. Het vrouwtje is dus op dit moment vast aan het broeden of er zijn kleine pulli. Als we even de evolutie van nestjongen van beide soorten bekijken zien we dat er toch een mogelijke risicoperiode aankomt voor de jonge torenvalken. Bosuilen blijven 32 tot 37 dagen in het nest. Het waargenomen nestjong was nog in zijn donskleed. Dus zal het nog een 14-tal dagen aanwezig zijn en gevoederd worden door zijn ouders. Torenvalken broeden ongeveer 28 dagen. De eerste waarneming is van 1/5/19. Dus komen de jongen ten laatste uit op 29/5. Maar de kans is groot dat er al langer gebroed wordt, dus dat ze dan ook vroeger uit het ei gaan komen. Mogelijk is er dus een korte overlap tussen de aanwezige jonge bosuil en zijn ouders en de uitgekomen pulli van het koppeltje torenvalken. Gaan ze elkaar gerust laten? Of zal er toch een confrontatie komen? Wij volgen het alvast verder op.

Leave a Reply

Your email address will not be published.