Opmerkelijke waarnemingen van 23 tem 29/9/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 23 tem 29/9/2019

De najaarstrek komt nu op kruissnelheid en er valt heel wat moois te bekijken, waaronder bovenstaande grote zilverreiger (foto André Gaens).  Op de  trektelpost van Oetersloven werden de afgelopen week 4051 vogels geteld en 34 verschillende soorten waargenomen (zie overzicht).   Brons was voor de spreeuw (555), zilver voor de graspieper (906) en goud afgetekend voor de boerenzwaluw (1617) (foto Stefan Nimmegeers).  In België werden, de voorbije week, ongeveer 20000  en voor Europa zelfs 181000 boerenzwaluwen geteld!  Uiteraard zitten hier wel dubbeltellingen tussen.  Op maandag sneuvelde alweer het gaaienrecord in Oetersloven.  Er werden maar liefst 129 gaaien geteld.  Pierre Vandersmissen geeft op de website wat meer toelichting over deze massale trek.

 

Oetersloven
Kievit 100
Boomvalk 1
Gaai 177
Kauw 6
Boerenzwaluw 1617
Spreeuw 555
Merel 1
Zanglijster 35
Grote lijster 25
Witte kwikstaart 236
Graspieper 906
Vink 170
Kneu 65
Grote Canadese gans 12
Sperwer 5
Havik 1
Buizerd 5
Torenvalk 4
Grote Bonte specht 1
Roek 6
Tapuit 3
Boompieper 5
Rietgors 4
Aalscholver 68
Bruine kiekendief 1
Holenduif 7
Slechtvalk 1
Huiszwaluw 9
Gele kwikstaart 4
Grote zilverreiger 1
Veldleeuwerik 7
Blauw reiger 1
Houtduif 11
Grote gele kwikstaart 1
34 4051
Volgende zaterdag 5/10 doen we met onze telposten in Oetersloven en De Kevie mee aan de Eurobirdwatch. Op die dag worden in gans Europa trekvogels geteld en doorgegeven. Op onze telposten wordt natuurlijk veel vaker vogels geteld, maar meedoen aan zulke evenementen is steeds leuk en vooral nuttig. De initiatiefnemers – BirdLife – krijgen zo een beter beeld van de trek qua aantallen, soorten en veel meer.
Meer info op http://www.eurobirdwatch.eu
Luchtfoto van de regio waar onze telpost Oetersloven actief is:

Wie wil kan al wat oefenen op deze schitterende nieuwe website over het herkennen van vogels in de vlucht : http://www.natuurstudiegroepdijleland.be/trektelmodule/

 

Omwille van het mindere weer was het deze week vrij kalm op de ringposten.   Er werd alleen op donderdag geringd in Ter Tommen.  Hub kon 82 nieuwe vogels ringen en had 2 terugvangsten.

 

In totaal werden er deze week 51 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 10 verschillende vogelliefhebbers.  Deze week geen ‘donkerrode’ soort, maar er werden wel een 7-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019 blijft status quo op 160.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week :
* Kerkuil (Paul Matthys)

 

* Torenvalk (Paul Matthys)

* Spreeuwen (Paul Matthys)

* Zanglijster (Paul Matthys)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten.

 

Vogel Plaats Waarnemer
Havik Berlingen Pierre Vandersmissen
Berlingen Dirk Ottenburghs
Berlingen Carlo Menten
Paapje Montenaken Paul Matthys
Brustem – Vliegveld Guy Peeters
Grote gele kwikstaart Berlingen Pierre Vandersmissen
IJsvogel Hoepertingen – Helshoven Lucas Bollingh
Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
Slechtvalk Berlingen Pierre Vandersmissen
Boomvalk Berlingen Pierre Vandersmissen
Berlingen Dirk Ottenburghs
Berlingen Carlo Menten
Kleine bonte specht Groot-Loon Stefan Carolus
Groot-Loon Stijn Raymaekers

Leave a Reply

Your email address will not be published.