Telproject Algemene Broedvogels zoekt extra vogeltellers

Telproject ABV

Ben jij ervaren met het in kaart brengen van broedvogels en ken je hun zang of roep? Dan ben jij de vogelkenner die we zoeken om mee de populaties van onze algemene broedvogels op te volgen met het ABV-project.

Eén kilometerhok tellen vraagt ca 3 uurtjes op jaarbasis: je voert drie tellingen uit waarbij je op 6 vaste telpunten gedurende telkens 5 minuten alle potentiële broedvogels noteert.

De 3 telperiodes zijn:
1 maart tot 15 april
16 april tot 31 mei
1 juni tot 15 juli

Niet moeilijk dus. De 1200 ABV-hokken in Vlaanderen zijn vast bepaald. Nu het veldwerk voor de nieuwe Atlas erop zit, kunnen ook atlastellers misschien gemakkelijk één of enkele ABV-hokken voor zich nemen.

Meer informatie en resultaten van het ABV-project op de Natuurpunt website.
Contact: Simon.feys@natuurpunt.be

Leave a Reply

Your email address will not be published.