Opmerkelijke waarnemingen van 22 tem 28/4/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 22 tem 28/4/2019

Vogeltrek op kruissnelheid – deel 2

Voor de tweede week op rij kwamen er deze week een heleboel nieuwkomers toe.  Maar liefst 8 nieuwe soorten konden we verwelkomen waaronder : gierzwaluw, tuinfluiter, bokje, wielewaal, boomvalk, kleine karekiet, fluiter en Temmincks strandloper.
Het was al weer even geleden (van 2014) dat we nog eens een Temmincks strandloper te zien kregen.  Op dinsdag had Dirk Ottenburghs de eer om deze donkerrode soort te spotten in Bernissem.  Dirk kon ook twee mooie bijhorende foto’s maken.
De eerder onopvallende, kleine Temmincks strandloper (13-15 cm) heeft geelachtige poten, een bruingrijze mantel en een licht omlaag gebogen snavel.  De Temmincks strandloper kan worden verward met de kleine strandloper, maar eerstgenoemde heeft een langer lichaam, een gelijkmatiger gekleurde en grijze rug en hij mist in de vlucht de witte V op de mantel.  Al foeragerend kruipen ze haast laag over schaars begroeide moddervlaktes en dit met kleine schokkende bewegingen.  Zijn voedsel bestaat uit kleine insecten van het wateroppervlak / modder, zoals muggenlarven.  Doorgaans zijn ze alleen of in kleine groepjes samen met andere steltlopers aan te treffen. Hun broedgebied is vooral Scandinavië en overwinteren doen ze in Afrika.
Een andere bijzonder nieuwkomer is de fluiter.  Op vrijdag konden Pierre Vandersmissen in het Guigovense Belle Vue bos en Koen Maes in Montenaken genieten van een baltsend zingend exemplaar.  Onderstaande fluiter is een archieffoto van Arie Kolders van waarnemingen.be.

De fluiter leidt een vrij onopvallend bestaan, maar het is één van de mooiste zangvogels van de fruitstreek.  Waarschijnlijk hoor je een fluiter eerder dan dat je de vogel ziet.  Als je door een mooi hoog bos loopt en je hoort een ‘rondtollende munt’ uit een boom komen, dan zit daar bijna zeker een fluiter.  Typische kenmerken van dit mosgroen vogeltje zijn een helderwitte buik, een citroengele borst en een opvallende gele wenkbrauwstreep.
De fluiter komt tijdens het broedseizoen voor in Europa en in het najaar trekt hij naar Midden-Afrika.   Jaarlijks worden er in onze regio slechts enkele waargenomen.

In totaal werden er deze week maar liefst 93 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 30 verschillende vogelliefhebbers. Er werden een 4-tal zeer zeldzame soorten gespot en 23 zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) .  Het totaal aantal soorten voor 2019, is  – mede dankzij de 8 nieuwkomers – gestegen tot 136.
Enkele fotogenieke blikvangers :
* Zwarte wouw (Carine Richerzhagen)

* Kemphaan (Paul Matthys)

* Kleine plevier (André Gaens)

* Slobeend (Dirk Ottenburghs)

* Grote zilverreiger (Dirk Ottenburghs)

* Oeverloper (Paul Matthys)

* Grauwe gors (Carine Richerzhagen)

* Tapuit (Carine Richerzhagen)

* Hybride gele kwikstaart en Engelse kwikstaart (Carine Richerzhagen)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Temmincks strandloper Sint-Truiden – Bernissem Dirk Ottenburghs
  Sint-Truiden – Bernissem Pierre Blockx
  Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
  Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
  Sint-Truiden – Bernissem Cederic Rogiers
  Sint-Truiden – Bernissem Thomas Dreesen
  Sint-Truiden – Bernissem Paul Matthys
Bokje Sint-Truiden – Bernissem Pierre Blockx
Fluiter Guigoven – Belle-Vuebos Pierre Vandersmissen
  Montenaken Koen Maes
Zwarte wouw Rutten Carine Richerzhagen
Bergeend Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Koninksem Stijn Raymaekers
Sint-Truiden – Bernissem Dirk Ottenburghs
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Cederic Rogiers
Lauw Stijn Raymaekers
Sint-Truiden – Bernissem Thomas Dreesen
Slobeend Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem Dirk Ottenburghs
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Paul Matthys
Sint-Truiden – Bernissem Cederic Rogiers
Sint-Truiden – Bernissem Thomas Dreesen
Grote zilverreiger Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem Dirk Ottenburghs
Havik Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Rode wouw Koninksem Stijn Raymaekers
Bommershoven Carine Richerzhagen
Velm André Vanmarsenille
Kleine Plevier Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem Dirk Ottenburghs
Sint-Truiden – Bernissem Pierre Blockx
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Paul Matthys
Sint-Truiden – Bernissem Cederic Rogiers
Sint-Truiden – Bernissem Thomas Dreesen
Groenpootruiter Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem Pierre Blockx
Bosruiter Sint-Truiden – Bernissem Pierre Blockx
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Halsbandparkiet Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Braamsluiper Rijkel Josette Moria
Velm Jeroen Vanden Borre
Paapje Brustem – Vliegveld André Gaens
Smelleken Rutten Carine Richerzhagen
Kemphaan Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Paul Matthys
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem Thomas Dreesen
Kleine bonte specht Sint-Truiden – Nieuwenhoven Peter Bellen
Fitis Sint-Truiden – Nieuwenhoven Peter Bellen
Herkvallei – Terkoest Pierre Vandersmissen
Guigoven – Belle-Vuebos Pierre Vandersmissen
Vuurgoudhaan Sint-Truiden – Nieuwenhoven Peter Bellen
Grote gele kwikstaart Sint-Truiden – Nieuwenhoven Peter Bellen
Tongeren Paul Nagtegals
Zepperen Carlo Menten
Sint-Truiden Patrick Boucneau
Tafeleend Sint-Truiden – Bernissem Paul Matthys
Sint-Truiden – Bernissem Cederic Rogiers
Sint-Truiden – Bernissem Thomas Dreesen
IJsvogel Hoepertingen – Helshoven Stijn Raymaekers
Sint-Truiden – Speelhof Sander Wouters
Boomvalk Sint-Truiden – Bernissem Paul Matthys
Montenaken Paul Matthys
Glanskop Guigoven – Belle-Vuebos Pierre Vandersmissen
Paapje Montenaken Paul Matthys
Kuifeend Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Lauw Stijn Raymaekers

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.