Opmerkelijke waarnemingen van 23 tem 29/3/20

Opmerkelijke waarnemingen van 23 tem 29/3/20

Ook deze week komen de nieuwkomers overal opduiken … met tapuit, grijze wouw, fitis, bontbekplevier, bergeend, zwarte wouw en visarend is het soortenaantal voor dit jaar opgelopen tot 114 voor onze fruitstreek.  Er zitten vermoedelijk, zoals Dirk Ottenburghs vermeldt in het vorige nieuwsbericht ‘Piek zeldzaamheden op waarnemingen’, een aantal dubieuze waarnemingen tussen… Een vogel kan uiteraard vliegen en in het trekseizoen kan deze op de gekste plekken worden waargenomen.   Het is wel niet de bedoeling om zomaar wat te posten op waarnemingen.be.  Indien je niet zeker bent, duid dan bij de determinatie ‘onzeker’ aan en probeer eventueel een foto en/of andere kenmerken die zijn opgevallen, te posten.  Een goede methode om te determineren is de ‘ KNOC-methode’ toepassen .  Kijken – Noteren – Opzoeken en Controleren.   De admins  van waarnemingen.be zullen u dankbaar zijn !
Op maandag kon Lucas Bollingh de eerste tapuiten verwelkomen in de velden van Aalst.   De tapuit, familie van de vliegenvangers, heeft in alle kleden een opvallende staarttekening die uit een zwart T-patroon bestaat en een witte basis. Opvallend in de vlucht is zijn witte stuit. Het mannetje heeft een duidelijk zwart masker en is overwegend grijs vanboven en wit vanonder.  Het vrouwtje heeft ook een zwart masker maar onopvallender en is meer beige gekleurd.  Deze middelgrote zangvogel heeft een spitse bek  en is een typische insecteneter.  Ze foerageren vooral op de grond of kort grasland en zitten zelden in bomen of grote struiken.  Ook kenmerkend zijn de lange poten die ze gebruiken om snel kevers, rupsen en sprinkhanen te kunnen vangen. Zijn broedplaatsen bestaan vooral uit rotsspleten,stenen muren en zelfs konijnenholen. Overwinteren doen ze vooral in de Afrikaanse savannen en zijn zo één van de verst trekkende zangvogels.  De trek is vooral ’s nachts.  Bovenstaand mannetje (Paul Matthys) – onderstaand vrouwtje (Carine Richerzagen) zijn beiden archieffoto’s.

 

Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Blauwe kiekendief (André Gaens)

* Merel (Jan Cornelissen)

* Turkse tortel (André Gaens)

* Grote zilverreiger (Carine Richerzhagen)

* Kraanvogels (André Gaens)

* Buizerd (André Gaens)

* Zanglijster (Pierre Vandersmissen)

* Zwarte roodstaart (Stefan Nimmegeers)

* Krakeend (Dirk Ottenburghs)

* Kievit (Paul Matthys)

* Blauwe kiekendief (Paul Matthys)

* Ijsvogel (Stefan Nimmegeers)

* Witte kwikstaart (Jan Cornelissen)

* Kuifeend (Stefan Nimmegeers)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.