Opmerkelijke waarnemingen van 30/3 tem 5/4/20

Opmerkelijke waarnemingen van 30/3 tem 5/4/20

Ook deze week komen de nieuwkomers overal opduiken … met boerenzwaluw, huiszwaluw, tuinfluiter, brandgans en wielewaal is het soortenaantal voor dit jaar opgelopen tot 119 voor onze fruitstreek.  Archieffoto’s 2019 zijn van André Gaens.

Het mannetje wielewaal is een heldergeel gekleurde vogel met overwegend zwarte vleugels, een zwarte staart en een roodachtige snavel. Het wijfje is eerder groengelig met donkere vleugels, maar in het veld is het onderscheid soms moeilijk waar te nemen.  De wielewaal wordt maximaal  22 tot 25 cm groot.   Alhoewel hij er opvallend uitziet, is hij soms moeilijk te vinden omdat hij nogal schuw is en meestal in boomtoppen verblijft.  De wielewaal heeft een voorkeur voor hoog, vochtig loofbos in beek- en riviervalleien. Vooral eiken- en populierenbos vallen bij hem in de smaak.  Aan het begin van de broedtijd is de vogel wel vaak te horen.  De zang bestaat uit prachtige, luide en zeer heldere fluittonen en is duidelijk herkenbaar.  De wetenschappelijke naam Oriolus komt van het Latijnse aureolus en betekent ‘sierlijk van goud gemaakt’.  De link met het opvallende, kleurige verenkleed van de wielewaal is vrij duidelijk.  Onderstaande archieffoto 2018 van Carine Richerzhagen is een eerste kalenderjaar wielewaal, die werd geringd door de ringwerkgroep van Tongeren.
Op de website van natuurpunt staan ook nog volgende leuke weetjes :
* De mannetjes komen gemiddeld vier tot acht dagen vroeger aan in de broedgebieden dan de vrouwtjes.
* In Klein-Brabant was de soort in de oorlogsjaren (begin 1940) nog zeer talrijk aangezien het roven van wielewaaleieren voor voedsel lonend bleek als overlevingsstrategie.
* De dalende trend van het aantal broedpaar kan deels worden verklaard door het verdwijnen van hoogstamboomgaarden en het rooien van vele (waterzieke) populierenbossen. De wielewaal is, samen met de boomvalk, de kramsvogel en de kleine bonte specht, een soort die goed gedijt in (nochtans exotische) populierenaanplanten.

 

Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Buizerd (Jan Cornelissen)

* Krakeend (Stefan Nimmegeers)

* Bruine kiekendief (Guido Menten)

* Grote bonte specht (André Gaens)

* Tjiftjaf (André Gaens)

* Grote lijster (Guido Menten)

* Dodaars (Stefan Nimmegeers)

* Blauwe reiger (Stefan Nimmegeers)

* Buizerd (André Gaens)

* Zwarte mees (Paul Matthys)

* Boomklever (Kristof Swerts)

* Roodborst (André Gaens)

* Heggenmus (Paul Matthys)

* Roodborst (Paul Matthys)

* Steenuil (Jan Cornelissen)

* Gaai (André Gaens)

* Kauwen (Pierre Vandersmissen)

* Goudhaan (Ivan Hermans)

* Zwarte roodstaart (Ron Demey)

* IJsvogel (Stefan Nimmegeers)

* Torenvalk (André Gaens)

* Putter (Pierre Vandersmissen)

* Witte kwikstaart (Dirk Ottenburghs)

* Houtduiven (Jan Cornelissen)

Alvast bedankt iedereen voor de vele mooie foto’s en hou het gezond !
Groeten en tot de volgende,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.