Trekvogels tellen in Oetersloven 1998-2018

Trekvogels tellen in Oetersloven 1998-2018

Onze motivatie? Het is een natuurverschijnsel dat ons blijft verwonderen: vogels die onophoudelijk overvliegen, in strakke formaties of in groepen van wisselende aantallen, steeds in dezelfde richting. Ook vanwege onze bewondering voor hun oriëntatiemogelijkheden en uithoudingsvermogen. Om aan de weet te komen wat de invloed is van landschapselementen en barrières bij de navigatie. Hoe beïnvloeden allerlei weersomstandigheden en soortspecifieke gedragsverschillen de trek?… Proberen hier wat inzicht in te krijgen: het blijft een fascinerende bezigheid.
Wij blijven echter met onze voeten op de grond, ook wat de cijfers betreft, in het besef dat we slechts een deel van het hele verhaal kunnen waarnemen. Hoeveel vliegt er voor ons onzichtbaar voorbij op grote hoogte en hoeveel vliegt er ’s nachts? Uit ringonderzoek blijkt immers dat zelfs kleine zangvogeltjes ’s nachts grote afstanden kunnen overbruggen. Ook radarbeelden registreren dan vaak omvangrijke trek.
Toch leveren trektellingen waardevol cijfermateriaal op, zeker als dit jarenlang vanop dezelfde locatie gebeurt. Het op soort brengen van overvliegende trekvogels is niet altijd eenvoudig. Gelukkig laten veel soorten hun kenmerkende vluchtroep horen. Enige ervaring levert al snel bijkomende elementen op zoals silhouet, vleugelslagfrequentie, vliegsnelheid, groepsvorm en gedrag.
In Oetersloven wordt er vooral tijdens de ochtend en de voormiddag geteld, de trekactiviteit is dan meestal het hoogst. Dagen met goede roofvogeltrek zetten ons nogal eens aan om ook na de middag op post te blijven. In de periode van 1998 tot 2018 werden 2.374.650 trekvogels geteld in 114 soorten, tijdens een bezetting van 2.552 uren. In de meerderheid waren de houtduiven met ruim 1.400.000 ex. Hierna volgt een grafiek met de meest getelde soorten na de houtduif.

In 2018 werd er gedurende 161 uren geteld door 11 tellers, in een wisselende bezetting. Met 144.933 vogels bereikten we een normaal uurgemiddelde. Met de waarneming van een purperreiger werd in september een nieuwe telpostsoort geboekt.
Wie dieper wil graven in de cijfers kan er terecht via de volgende link: https://www.trektellen.org/site/yeartotals/101/2018

Pierre Vandersmissen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.