Opmerkelijke waarnemingen van 19 tem 25/11/2018

Opmerkelijke waarnemingen van 19 tem 25/11/2018

De voorbije week was een vrij kalme week qua waarnemingen.  Er was geen enkele melding van een donkerrode of zéér zeldzame vogel in onze fruitstreekregio.  Wel waren er een aantal zeldzame exemplaren op de radar, waaronder het vuurgoudhaantje.  De vuurgoudhaan lijkt op een goudhaan, maar heeft nog fellere kleuren. De kruin- en zijkruinstrepen zijn ongeveer gelijk, maar de vuurgoudhaan heeft een contrasterende witte wenkbrauwstreep en daaronder een gitzwarte oogstreep door het oog heen. Dit geeft aan de kop van dit bijzonder kleine vogeltje een vurig en streng uiterlijk. Het mannetje heeft (in plaats van geel) een oranje kruinstreep.  Het vuurgoudhaantje wordt 9 tot 10 cm groot en is iets groter.  Foto’s van André Gaens getrokken op het vliegveld te Brustem.

    

Het goudhaantje  meet van snavel tot staartpunt slechts 8,5 cm en is hierbij de kleinste Europese vogelsoort.  Dit ongeveer 5 gram wegende zangvogeltje kan je vooral terugvinden in naaldbossen. Ook al komen er grote aantallen goudhaantjes voor in ons land, ze worden in de broedtijd niet vaak gezien. Ze leven in groepen en hun aanwezigheid wordt meestal verraden door hun liedje of roepjes van hoge tonen; ‘zrie-zrie-zrie’.  Als echte cirque-du-soleil-acrobaten springen ze rondom de takjes  en scharrelen ze door de bomen op zoek naar voedsel.  Ze sluiten zich vaak aan bij groepjes mezen in de winter.  Even opletten dus als u een groepje mezen ziet langskomen; er kunnen zomaar enkele gouden kruimeltjes tussen zitten !
Het vuurgoudhaantje is in onze regio een stuk zeldzamer dan het goudhaantje.

        

In totaal werden er deze week 54 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door  23 verschillende vogelliefhebbers.  Het totaal aantal soorten voor 2018 is momenteel 170.  Een overzicht en enkele bijhorende kiekjes :
Vogel Plaats Waarnemer
Grote Zilverreiger Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
Wellen – Herkvallei Steven Vangompel
Tongeren Dirk Ottenburghs
Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Lauw Carine Richerzhagen
Alken Ivan Hermans
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Vuurgoudhaan Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
Brustem – Vliegveld André Gaens
Gors-Opleeuw Jos Reekmans
Kraanvogel Wilderen Robert Roelandt
Slechtvalk Koninksem Carine Richerzhagen
Velm André Vanmarsenille
Goudplevier Koninksem Remar Erens
* Grote zilverreiger : foto Dirk Ottenburghs

Grote Zilverreiger - Ardea alba

* Slechtvalk : foto Carine Richerzhagen

Slechtvalk - Falco peregrinus

 

De voorbije week waren er ook nog de volgende opvallende meldingen :
* een 32-tal grauwe gorzen te Lauw  en een 25-tal te Koninksem
*  een 11-tal patrijzen te Montenaken (foto Paul Matthys)

* 2 blauwe kiekendieven gefotografeerd door Tom Bastijns te Muizen Gingelom.

 

Op zondag hadden we onze maandelijkse vogeluitstap en deze keer gingen we naar de Maaskant.  Deze frisse voormiddag leverde 38 soorten op :
Knobbelzwaan, Fuut, Aalscholver, Kuifeend, Wilde eend, Brilduiker, Smient, Ekster, Merel, Groene specht, Meerkoet, Kokmeeuw, Vink, Zwarte kraai, Nijlgans, Grauwe gans, Spreeuw, Heggenmus, Blauwe reiger, Buizerd, Krakeend, Grote Canadese gans, Koolmees, Kauw, Dodaars, Houtduif, Ijsvogel, Winterkoning, Grote bonte specht, Pimpelmees, Roodborst, Torenvalk, Zilvermeeuw, Waterhoen, Stormmeeuw, Witte kwikstaart, Turkse tortel en als kers op de taart verschillende Grote zaagbekken (foto).  Voor meer foto’s verwijs ik naar de website onder de rubriek : “ook de moeite”  / “fotoalbum” .

Tot volgende week.
Groeten,
Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.