Opmerkelijke waarnemingen van 9 tem 15/9/19

Opmerkelijke waarnemingen van 9 tem 15/9/19

Net als vorige week werd een waterral gespot door Stefan Nimmegeers in Helshoven.  Stefan kon ook beide mooie foto’s maken.  De waterral wordt ongeveer 22-28 cm lang en is een koddige, schaarse vogel die een verborgen leven in het riet leidt. Meestal hoor je alleen zijn opvallende gillende roep.  Zijn contactroep is minder heftig en doet aan een kip of een meerkoet denken. Als je geluk hebt, dan waagt een waterral zich even buiten zijn schuilplaats en kun je hem zien.   Een deel van de waterrallen blijft het hele jaar in ons land. In de winter – langs bevroren rietrandjes – zijn ze goed te zien. Waterrallen zijn donker gekleurd met een rode lange snavel. Vliegen doen ze zelden bij verstoring, ze verdwijnen liever al lopend uit het gezichtsveld.

De waterral wordt in de fruitstreekregio slechts enkele keren per jaar waargenomen.

 

Op de ringposten werden er deze week opmerkelijk veel roodborsten geringd.  Vooral op zaterdag en zondag was er doortrek van 229 roodborsten.  Op zondag konden Eddy Colson en Carine Richerzhagen in Nerem ook onderstaande draaihals ringen.   De draaihals is een vogel met een teruggetrokken manier van leven en dankt zijn naam aan zijn flexibele hals, die in vreemde kronkels kan gedraaid worden.  Deze vogel heeft een uitstekende schutkleur van bruine, zwarte en grijzige strepen in het patroon van boomschors. De onderzijde is lichter van kleur en getekend met dunne dwarsstrepen. Over de ogen loopt een donkere streep en hun rechte snavel heeft een scherpe punt. De draaihals heeft korte poten met relatief lange tenen voor een betere houvast op boomschors, die ze vooral gebruiken tijdens het broedseizoen.  De rest van het jaar zitten ze op de grond en leven grotendeels van larven en poppen van mieren die ze met hun kleverige tong uit de mierenhopen halen.

Dirk Ottenburghs en Jean Houbrechts gingen een weekje ringen op een schitterende locatie in Het Zwin te Knokke.  Er werden 541 vogels geringd waaronder 9 cetti’s zangers en topper van de week was onderstaande struikrietzanger.  Dit klein bruin vogeltje heeft een oostelijke verspreiding, maar breidt zich naar het westen uit, met populaties in Finland en de Baltische staten. In België is het een zeer zeldzame doortrekker.

 

In totaal werden er deze week 62 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 15 verschillende vogelliefhebbers.  Naast de ‘donkerrode’ draaihals werden er tevens een 13-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019 blijft status quo op 160.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week :
* Gele kwikstaart (Paul Matthys)

* Kuifeend (André Gaens)

* Vuurgoudhaan (Eddy Colson)

* Dodaars (Stefan Nimmegeers)

* Blauwe reiger (Paul Matthys)

* Oeverloper (Stefan Nimmegeers)

* Buizerd (Stefan Nimmegeers)

* Tapuit (André Gaens & Carine Richerzhagen)

 

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Draaihals Nerem Eddy Colson
Paapje Rutten Carine Richerzhagen
Gingelom Paul Matthys
Montenaken Paul Matthys
Kuifeend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Paul Matthys
Waterral Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Wespendief Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Mielen-boven-Aalst Lucas Bollingh
IJsvogel Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Tafeleend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Paul Matthys
Grote gele kwikstaart Velm André Vanmarsenille
Zilvermeeuw Aalst Guy Peeters
Grauwe kiekendief Walshoutem Geert Pauwels
Buvingen Lucas Bollingh
Slechtvalk Herstappe Carine Richerzhagen
Halsbandparkiet Sint-Truiden Johan Lemmens
Slobeend Sint-Truiden – Bernissem Paul Matthys
Vuurgoudhaan Nerem Eddy Colson

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.