Opmerkelijke waarnemingen van 2 tem 8/9/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 2 tem 8/9/2019

Deze week kunnen we twee speciale nieuwkomers verwelkomen.  Op vrijdag zag Pierre Vandersmissen een koppel  oeverzwaluwen  overvliegen op de trektelpost van Oetersloven en Carine Richerzhagen kon op maandag én zondag een wulp bewonderen op de akkervelden te Rutten en Nerem.
De oeverzwaluw is onze kleinste zwaluw (12 cm) en weegt ongeveer 14 g.  Typische kenmerken zijn hun bruine rug, witte buik met een opvallende bruine borstrand, een korte licht gevorkte staart en spitse vleugels.  De oeverzwaluw is vooral terug te vinden aan zoete, waterrijke gebieden.  Het broedgebied moet aan de volgende twee belangrijke voorwaarden voldoen:  er moet een kale zanderige of leemachtige steilwand zijn waar de nestholen kunnen worden uitgegraven en er moeten flink wat muggen of andere insecten rondvliegen.  Oeverzwaluwen leven vooral samen in kolonies.  Beide foto’s komen uit het archief van waarnemingen.be.

In onze fruitstreekregio zijn oeverzwaluwen echt wel een rariteit en worden ze enkel waargenomen tijdens de trekperiodes.  Overwinteren doen ze in Afrika.

De tweede bijzondere nieuwkomer is de wulp, die behoort tot de familie van de strandlopers. Hij kan tot 57 cm groot worden en is zo de grootste West-Europese steltloper.  Typische kenmerken zijn de lange, naar onder gebogen snavel en zijn bruine verenkleed met donkere tekening.  De wulp is vooral verlekkerd op insecten, wormen, slakken en schelpdiertjes.  Om die te vinden boort hij met zijn lange snavel in de bodem of zoekt hij in ondiep water.  De wulp kan verward worden met de regenwulp.  Maar deze laatste is een stuk kleiner (toch wel 10 cm), heeft een kortere snavel en een opvallende oog- en kruinstreep.  Het geluid van de wulp is ook zeer kenmerkend met aanzwellende fluittonen en lange trillers.  Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Carine in Rutten.

   

Op de ringposten is het nog steeds vrij druk:  er werden de voorbije week maar liefst 1068 vogels geringd waaronder onderstaande jonge grauwe klauwier – gefotografeerd door Eddy Colson.   Dirk Ottenburghs en Jean Houbrechts zijn zaterdag richting zee vertrokken om een weekje te gaan helpen ringen in Het Zwin, een vogelparadijs / natuurgebied te Knokke.

  

 

Op de trektelpost van Oetersloven was het de voorbije week nog vrij rustig.  Er werden 1049 vogels geteld, met vrijdag – als kers op de taart – een boomvalk en de hierboven beschreven 2 oeverzwaluwen.
In totaal werden er deze week 61 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 14 verschillende vogelliefhebbers.  Naast de ‘donkerrode’ grauwe klauwier werden er tevens een 13-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019 is opgelopen naar 160.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week :
* Spreeuwen (Paul Matthys)

* Groenpootruiter (André Gaens)

* Grauwe vliegenvanger (André Gaens)

* Witte kwikstaart (Carine Richerzhagen)

* Waterral (Stefan Nimmegeers)

* Oeverloper (Stefan Nimmegeers)

* Bruine kiekendief (Paul Matthys)

* Kleine karekiet (Stefan Nimmegeers)

* Watersnippen (André Gaens)

* Paapje (Carine Richerzhagen)

* Buizerd (Stefan Nimmegeers)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Grauwe klauwier Tongeren – De kevie Eddy Colson
Oeverzwaluw Berlingen Pierre Vandersmissen
Wulp Rutten Carine Richerzhagen
Nerem Carine Richerzhagen
Tafeleend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Groenpootruiter Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Rode wouw Rutten Carine Richerzhagen
Paapje Vreren Carine Richerzhagen
Montenaken Paul Matthys
Waterral Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
IJsvogel Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Boompieper Nerem Carine Richerzhagen
Berlingen Carlo Menten
Kuifeend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Kleine bonte specht Brustem – Vliegveld Guy Peeters
Boomvalk Berlingen Pierre Vandersmissen
Gekraagde Roodstaart Borlo Paul Matthys

Leave a Reply

Your email address will not be published.