Opmerkelijke waarnemingen van 16 tem 22/9/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 16 tem 22/9/2019

Op donderdag werd door Jo Beckers een koppel rosse fluiteenden gemeld.   Onderstaande eenden werden door hem gefotografeerd in het stadspark van Sint-Truiden.  De rosse fluiteend is ook bekend als gele fluiteend en dankt zijn naam aan zijn schelle fluitende roep.  Hij komt vooral voor in delen van Zuid-Amerika, Afrika en India. Hij leeft in moerassige gebieden en is voornamelijk ’s nachts actief. De rosse fluiteend wordt tussen de 47 en 53 cm lang en uiterlijk zijn er geen verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke exemplaren.  De rosse fluiteend wordt wel als exoot/inburgerend in waarnemingen ingevoerd en telt dus niet mee met de totale-soorten-jaarlijst.

 

Op de ringposten is het momenteel vrij druk:  er werden de voorbije week maar liefst 2382 vogels geringd .  Onder meer werden heel wat – 234 – heggenmussen gewogen, gemeten, genoteerd en voorzien van een ring, alvorens ze weer de vrijheid kregen.  Onderstaand enkele mooie exemplaren, van deze week, geringd door Dirk Ottenburghs.  Respectievelijk blauwborst, grote gele kwikstaart, gaai en boomkruiper.

Op de trektelpost van Oetersloven werden er deze week 862 vogels geteld.  Opvallend was de hoeveelheid gaaien die werd geteld, nl. 129 met op donderdag een nieuw dagrecord van 39 gaaien.     In gans België werden er afgelopen week maar liefst 26145 gaaien geteld … van een invasie gesproken … (ter vergelijking: vorig jaar waren er dat in diezelfde periode slechts 54).      Op de telpost van Kruibeke  (Oost-Vlaanderen ) werden er op zaterdag 3777 gaaien geteld. Dit is een nieuw dagrecord voor België.      De gaaien werden vooral geteld in Oost/West Vlaanderen, dus misschien de naam ‘Vlaamse ‘ gaai toch maar terug invoeren :).     Deze gaaieninvasie was er ook in 2010 en vermoedelijk zouden ze een Baltische of Russische herkomst hebben.    Algemeen wordt aangenomen dat deze grote aantallen een combinatie kunnen zijn van twee factoren : een goed broedseizoen en minder voedsel (eikels en beukennootjes), maar zeker is dat niet.

 

In totaal werden er deze week 61 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 18 verschillende vogelliefhebbers.  Naast de ‘donkerrode’ rosse fluiteend werden er tevens een 12-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019 blijft status quo op 160.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week :
* Slobeend (Stefan Nimmegeers)

* Wilde eend (André Gaens)

* Vink (André Gaens)

* Rode wouw (Carine Richerzhagen)

* Ijsvogel (Stefan Nimmegeers)

* Carolina-eend (Jo Beckers)

* Kuifeend (André Gaens)

* Buizerd (Paul Matthys)

* Groene specht (Paul Matthys)

* Waterral (Stefan Nimmegeers)

* Watersnippen (Stefan Nimmegeers & André Gaens)

 

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten.

 

Vogel Plaats Waarnemer
Rosse fluiteend Sint-Truiden Jo Beckers
Grote zilverreiger Berlingen Pierre Vandersmissen
Montenaken Paul Matthys
Slobeend Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Rode wouw Lauw Carine Richerzhagen
Jeuk Paul Matthys
Borlo Paul Matthys
IJsvogel Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
Havik Berlingen Pierre Vandersmissen
Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Kuifeend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Waterral Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Wespendief Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Tongeren Carine Richerzhagen
Zwarte specht Mettekoven Francis Verheijden
Paapje Montenaken Paul Matthys
Grote gele kwikstaart Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Tongeren Carine Richerzhagen
Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
Sint-Truiden Carlo Vanderydt
Boomvalk Groot-Gelmen Francis Verheijden

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.