Opmerkelijke waarnemingen van 8 tem 14/3/2021

Opmerkelijke waarnemingen van 8 tem 14/3/2021

Voorbije week konden we twee nieuwkomers verwelkomen, nl.  een zomertaling en een kruisbek.
Afgelopen woensdag kon André Gaens bovenstaand mannetje vastleggen op zijn lens.  Dit kleine eendje zat in het wachtbekken van Bernissem te Sint-Truiden.   Het mannetje is vooral te herkennen aan zijn halve witte maan boven het oog, paarsbruine kop, donkerbruine borst, lichtgrijze en gebandeerde flanken en zijn zwart-witte schouderveren.  Het vrouwtje lijkt sterk op het vrouwtje van de wintertaling.  Een zomertaling is iets groter dan een wintertaling en heeft een langere, rechtere snavel en gemiddeld een iets langere staart.  Een zomertaling zal in tegenstelling tot de wintertaling ook veel minder grondelen en zal eerder het wateroppervlak zeven of houdt alleen zijn kop onder water.  Zomertalingen eten zowel dierlijk als plantaardig materiaal. In de winter worden vooral gras, zaden en waterplanten gegeten. In de broedperiode wordt het dieet aangevuld met insecten(larven), weekdieren, wormen, kikkerlegsels- en larven en zelfs kleine visjes.  Zomertalingen kun je terugvinden in moerassige gebieden met ondiep water en veel oevervegetatie.  Deze lange afstandstrekkers overwinteren in de Sahel en keren terug naar hun Europese broedgebieden in maart.

Archieffoto : Stefan Nimmegeers (maart 2020)

 

Op de website van natuurpunt staan nog volgende weetjes:
” Het gaat niet goed met de zomertaling. In de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels (versie 2004 én 2016) staat de soort opgenomen in de categorie ‘bedreigd’. Het aantal broedpaar kan sterk variëren van jaar tot jaar maar is zelden hoger dan 200.”
” De zomertaling is nog steeds een populaire jachtvogel in Europa. In Rusland is het zelfs de belangrijkste eendensoort voor de jacht. Schattingen van het aantal zomertalingen dat jaarlijks wordt afgeschoten vertonen grote variatie: van 24.000 tot 62.500 in de Europese Unie tot 500.000 in heel Europa. Een berekening van het jaarlijks afschot in de Oekraïne in de jaren tachtig komt uit op ongeveer een miljoen zomertalingen.”
” Vangst speelt in delen van de Sahel een niet te onderschatten rol. Het aantal zomertalingen dat daar wordt gevangen, is groter in droge jaren, wanneer eenden zich concentreren in de schaarse gebieden met water, waar ze makkelijker met netten kunnen worden gevangen. In de Binnendelta van de Niger werden tussen 1983 en 1994 jaarlijks 60.000 tot 70.000 zomertalingen gevangen, goed voor ca. 30% van het totale aanwezige aantal.”

 

In onze fruitstreekregio komen we er jaarlijks slechts enkele tegen en dit vooral tijdens de maanden maart en april.

 

Tenslotte nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Kauwen (Lucas Bollingh)

* Roodborsttapuit (Paul Matthys)

* Zwarte roodstaart (Georges Raymaekers)

* Boomklever (André Gaens)

* Torenvalken (Willy Freson)

* Vink (Dirk Bollen)

* Kokmeeuw (Stefan Nimmegeers)

* Buizerd (Stefan Nimmegeers)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.