Opmerkelijke waarnemingen van 15 tem 21/3/2021

Opmerkelijke waarnemingen van 15 tem 21/3/2021

Met slobeend en kleine plevier kunnen we voor dit jaar weer 2 nieuwkomers toevoegen aan ons lijstje van de fruitstreek.  Voor 2021 staat de teller reeds op 109.   De kleine plevier werd door Bert Stulens gespot in Vechmaal en Lucas Bollingh was de gelukkige waarnemer van de slobeend in het kasteeldomein van Nieuwenhoven te Sint-Truiden.  Bovenstaande archieffoto is tevens van Lucas.
De slobeend  of spatula clypeata is een middelgrote eend met een opvallend zware, lepelvormig verbrede snavel.  Het mannetje heeft een groene kop met geel oog en zwarte snavel, witte onderdelen met een grote, roodbruine buikvlek en zwartwit getekende bovendelen. Het vrouwtje lijkt qua kleed op de wilde eend.

De buitenproportionele snavel van de slobeend – breed en sterk lepelvormig – wijst op een hoge specialisatiegraad als het gaat om voedsel zoeken.  Dat betekent bij deze soort: filteren van water.  Ze zuigen water op aan de snavelpunt en persen het er weer uit aan de basis, waarbij voedsel wordt opgevangen door de extra lange lamellen. Het voedsel bestaat uit plantaardig en vooral dierlijk plankton en verder slakjes, kreeftachtigen, insectenlarven.  Het broedareaal strekt zich uit over heel Europa.  Hun favoriete leefgebieden zijn vochtige weilandcomplexen, moerassen en ondiepe plassen met modderzones en een weelderige oevervegetatie. Tijdens het broedseizoen leeft het vrouwtje zeer verborgen tot de jongen vliegvlug zijn. Het mannetje patrouilleert dan ergens in de buurt van het nest.  Het broedbestand in Vlaanderen bedraagt 600-900 paren.  De slobeend overwintert van de regio rond de zuidelijke Noordzee tot in Noord-Afrika.

Tenslotte nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Nijlgans (Stefan Nimmegeers)

* Wintertaling (Stefan Nimmegeers)

* Zwarte specht (Carlo Menten)

* Witte kwikstaart (Carine Richerzhagen)

* Grote bonte specht (Paul Matthys)

* Zanglijster (Paul Matthys)

* Buizerd (Carine Richerzhagen)

* Rietgors (Stefan Nimmegeers)

*  Slechtvalk (Maarten Drybooms)

* Boomkruiper (André Gaens)

* Graspieper (Paul Matthys)

* Tjiftjaf (Chris Hayen)

* Winterkoning (Dirk Bollen)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.