Opmerkelijke waarnemingen van 6 tem 12/4/2020

Opmerkelijke waarnemingen van 6 tem 12/4/2020

Ook deze week komen de nieuwkomers overal vlotjes opduiken … met beflijster, gekraagde roodstaart, zwartkopmeeuw, koekoek, kleine karekiet, grasmus, braamsluiper, boomvalk en Europese kanarie is het soortenaantal voor dit jaar opgelopen tot 127 voor onze fruitstreek.
Voorbije week werden er in Koninksem, Rummen en Aalst verschillende waarnemingen gemeld van beflijsters.   In Aalst werden er zelfs 4 beflijsters tegelijkertijd gezien op verschillende dagen.  Deze vogel is een schaarse doortrekker, die sterk op een merel lijkt, maar met witte borstband.  Zijn broedgebieden liggen in  Scandinavië, Schotland, Wales en berggebieden in Zuid – en Centraal Europa.   Nestelt meestal in sparren of dennen,  in rotsspleten of soms zelfs op de grond.  Tijdens de trek houden ze zich vaak op in groepen andere doortrekkenden, zoals koperwieken en kramsvogels.    In onze fruitstreek zijn er jaarlijks wel enkele exemplaren te bewonderen en dit vooral tijdens de trekperiode in april en oktober. Bovenstaande foto is van Peter Cuyx en onderstaande van Lucas Bollingh.

 

Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Ijsvogels (Stefan Nimmegeers)

* Staartmees (Jan Cornelissen)

* Kneu (Stefan Nimmegeers)

* Sperwer (André Gaens)

* Rode wouw (André Gaens)

* Gaai (André Gaens)

* Kauw (Ron Demey)

* Boerenzwaluw (Ron Demey)

* Torenvalk (Paul Matthys)

* Zwartkop (André Gaens)

* Koekoek (Lucas Bollingh)

* Buizerd (Stefan Nimmegeers)

* Turkse tortel (Chris Hayen)

* Groenling (Chris Hayen)

* Zwarte kraai (Chris Hayen)

* Zwarte roodstaart (Jos Reekmans)

* Heggenmus (Carine Richerzhagen)

* Brandganzen (Stefan Nimmegeers)

* Wilde eend (Chris Hayen)

* Tjiftjaf (Chris Hayen)

*  Roodborsttapuit (André Gaens)

* Witte kwikstaart (Jan Cornelissen)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.