Opmerkelijke waarnemingen van 13 tem 19/4/2020

Opmerkelijke waarnemingen van 13 tem 19/4/2020

Ook deze week komen de nieuwkomers overal vlotjes aangevlogen … met regenwulp, nachtegaal, sprinkhaanzanger, kwartel, blauwborst, hop, bonte vliegenvanger, oeverzwaluw, gierzwaluw, grauwe kiekendief en wulp is het soortenaantal voor dit jaar opgelopen tot 138 voor onze fruitstreek.
Het was al van 2016 geleden dat we nog eens een regenwulp konden zien in onze fruitstreek.  Paul Matthys was de gelukkige in Montenaken en hij kon ook bovenstaande foto maken.  De regenwulp is de kleinere  (40 cm) en noordelijkere tegenhanger van de wulp (50 cm).  Hij broedt niet in ons land, maar is een doortrekker in voor- en najaar.   Andere kenmerken zijn de donkere oogstreep en de donkere kruinstreep (die bij de wulp ontbreken) alsook de kortere snavel.  In vlucht is de vleugelslag van de regenwulp duidelijk sneller dan de wulp.  Onderstaande foto’s komen uit waarnemingen.be – links de regenwulp en rechts de wulp.  Er bestaat trouwens ook nog een kleine regenwulp maar daarvoor kan je best eens je vogelgids bovenhalen.

 

 

Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Beflijster (Lucas Bollingh)

* Zomertaling (Stefan Nimmegeers)

* Blauwe reiger (Stefan Nimmegeers)

* Hop (Liesje)

* Zwarte roodstaart (André Gaens)

* Roodborsttapuit (André Gaens)

* Bonte vliegenvanger ( Nicolas Van Overmeeren)

* Tafeleend (Chris Hayen)

* Kuifeenden (Chris Hayen)

* Sperwer (André Gaens)

* Rode wouw (Paul Matthys)

* Zwarte wouw (Guido Menten)

* Fitis (Chris Hayen)

* Wintertaling (Stefan Nimmegeers)

* Kievit (Stefan Nimmegeers)

* Rietgorzen (Stefan Nimmegeers)

* Zwartkop (Paul Matthys)

* Gele kwikstaart (Paul Matthys)

* Witte kwikstaart (Paul Matthys)

* Grote lijster (Jan Cornelissen)

* Engelse kwikstaart (Lucas Bollingh)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.