Opmerkelijke waarnemingen van 4 tem 10/5/2020

Opmerkelijke waarnemingen van 4 tem 10/5/2020

Deze keer steken we van wal met een donkerrode soort nl. de oehoe.  
De oehoe wordt als waarneming steeds vervaagd ingegeven, zowel voor locatie als waarnemer en dit om deze soort maximale bescherming te geven. De oehoe is de grootste uil in België en is door zijn grote formaat – 60 tot 75 cm lang en een spanwijdte van 160-180 cm – niet te verwarren met andere uilensoorten. Massief lichaam, opvallende, 8 cm lange oorpluimen en grote oranje ogen. Verenkleed bovenaan roestbruin met donkere vlekken en bandering, onderaan lichter roestkleurig met donkere lengtestrepen. Lange, brede vleugels en krachtige, bevederde poten. Hij dankt zijn naam ook aan zijn kenmerkende roep.   Op zijn menukaartje staan vooral knaagdieren, andere vogels en insecten.  De oehoe komt voor in grote delen van Europa en Azië.  In de Ardennen nestelt steevast een goede populatie en dit vooral in steengroeves. Ze zijn vooral actief tijdens de schemering maar kunnen uitzonderlijk ook overdag op jacht gaan.   Foto’s komen uit het rijke archief van waarnemingen.be

Dankzij herintroductieprogramma’s in de laatste jaren zijn het aantal oehoes in België, Duitsland en Luxemburg sterk toegenomen.  Vanaf 2015 kennen we voor België een sterke stijging.

Afgelopen week werden er ook nog  2 jonge oehoes voorzien van een ring door de ringwerkgroep van Tongeren.  Foto gemaakt door Eddy Colson:

Andere nieuwkomers afgelopen week waren tureluur, fuut, kleine plevier, kwartelkoning, grutto en rouwkwikstaart.  Dit brengt het totaal aantal soorten voor de fruitstreek op 158.

 

Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Bonte vliegenvanger (David Yekutiel)

* Gaaien (Paul Matthys)

* Ekster (Pierre Vandersmissen)

* Roodborsttapuit (André Gaens)

* Grauwe gors (Lucas Bollingh)

* Geelgors (Lucas Bollingh)

* Grutto (Paul Matthys)

* Grote Canadese gans (Jos Reekmans)

* Bergeend (André Gaens)

* Kievit (André Gaens)

* Oeverloper (Stefan Nimmegeers)

* Tureluur (André Gaens)

* Wespendief (David Yekutiel)

* Grasmus (Stefan Nimmegeers)

* Grote gele kwikstaart (Dirk Ottenburghs)

* Kuifeenden (Stefan Nimmegeers)

* Kleine plevier (André Gaens)

* Kleine karekiet (Chris Hayen)

* Fuut (André Gaens)

* Gele kwikstaart (Paul Matthys)

* Slobeenden (André Gaens)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.