Opmerkelijke waarnemingen van 31/8 tem 6/9/2020

Opmerkelijke waarnemingen van 31/8 tem 6/9/2020

Met nachtzwaluw en veldrietzanger kunnen we alweer 2 zeer zeldzame nieuwkomers van formaat verwelkomen.  Het soortenaantal voor 2020 loopt op tot 167.   De nachtzwaluw is zelfs de allereerste waarneming ooit voor de fruitstreek !
Gert Appeltans was de gelukkige die de nachtzwaluw tijdens een wandeling in de Herkvallei van Wellen zag opvliegen op minder dan 2m afstand.  De nachtzwaluw is een bruingrijze vogel die 24-28 cm groot wordt en een spanwijdte van 52-59 cm heeft.  Typisch voor de mannetjes zijn de witte vleugelvlekken en staarthoeken;  deze ontbreken bij vrouwtjes en jonge vogels.  De nachtzwaluw is een schemeractieve vogel die op zoek gaat naar insecten die ze in de vlucht vangen.  Overdag rusten ze meestal in de lengte van een tak of op de grond.  Door hun schutkleuren zijn ze daarmee zo goed als onzichtbaar.  Typisch ook is het ratelend geluid dat je meestal van ver kan horen.  Dit is evenwel alleen in het donker of diepe schemer te horen en dit in de broedtijd.  Het mannetje slaat dan ook met de vleugels tegen elkaar tijdens de balts.  De nachtzwaluwen broeden vooral  op heidevelden, duinen en open dennenbossen.  Hun voedsel bestaat voornamelijk uit grote insecten zoals libellen, kevers en vliegen.  Deze lange-afstand-trekkers overwinteren vooral in tropisch Afrika en trekken weg rond eind augustus.
Beide mooie foto’s komen uit het enorme waarnemingsbestand en zijn gemaakt door Eddy Vaes.

Tweede nieuwkomer is een veldrietzanger die werd geringd door het trio Carine Richerzhagen, Eddy en Patrick Colson.  Het was dag op dag 3 jaar geleden dat ze een andere veldrietzanger konden ringen.  Dit KBV-ke (klein bruin vogeltje) is een echte rariteit voor onze fruitstreek en zelfs voor gans België.  Doorgaans broedt de veldrietzanger in Centraal-Azië en overwintert hij grotendeels in India.  Af en toe komt er wel eens een dwaalgast tot in West-Europa.  De veldrietzanger is iets kleiner dan de kleine karekiet en heeft een iets kortere snavel en langere staart. Ook typisch is de bleke wenkbrauwstreep en de rossig bruine stuit.  Verder zijn er ook nog enkele typische kenmerken aan de maten en verhoudingen van de veren in de vleugels, waardoor een ringer extra bevestiging krijgt.  Bedankt voor de mooie detail foto’s !

 

Verder nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Grote zilverreiger (Paul Matthys)

* Bruine kiekendief (Paul Matthys)

* Roodborsttapuit (André Gaens)

* Tapuit (Paul Matthys)

* Chileense Smient (André Gaens)

* Paapje (André Gaens)

* Blauwe reiger (André Gaens)

* Ransuil (Carine Richerzhagen)

* Buizerd (Paul Matthys)

* Grote bonte specht (André Gaens)

* Boomkruiper (André Gaens)

* Ooievaars (Pierre-Yves Bodart)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.