Opmerkelijke waarnemingen van 7 tem 13/9/2020

Opmerkelijke waarnemingen van 7 tem 13/9/2020

Afgelopen week werd er geen nieuwkomer gemeld… dan maar even de schijnwerpers op de cijfertjes van het ring- en telwerk.
Op de 3 gekende ringplekken werden er vorige week maar liefst 2274 vogels geringd !  Ze werden allemaal geregistreerd, gemeten, gewogen en vakkundig voorzien van een ring alvorens ze hun tocht naar het zuiden konden verder zetten. Top 5 bestond uit zwartkop (1422), roodborst (160), tjiftjaf (134), heggenmus (124) en fitis (124).  Foto zwartkop (Paul Matthys)

Verder werden er ook enkel specialere soorten geringd zoals blauwborst, nachtegaal, sperwer, vuurgoudhaan, Noordse Fitis, cetti’s zanger (foto bovenaan), sprinkhaanzanger, draaihals en boompieper, om er maar enkele te noemen.  Van links naar rechts (fitis-draaihals-vuurgoudhaan).  Foto’s zijn van het trio Carine Richerzhagen – Eddy en Patrick Colson.
.

 

Op de trektelpost van Oetersloven is Pierre Vandersmissen ook al stevig aan het tellen geslagen.  Het is voorlopig nog vrij rustig, maar enkele soorten zijn nu toch al bijna volledig naar het zuiden vertrokken, zoals gierzwaluw en wespendief.  Momenteel zijn vooral boerenzwaluwen (826), gele kwikstaarten (200) en huiszwaluwen (99) hun koffers aan het pakken.    In totaal werden er 1336 vogels geteld.  Andere mooie waarnemingen waren 26 boompiepers en een bruine kiekendief.  Foto boompieper (C Jacobs)

 

Verder nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Rode wouw (Carine Richerzhagen)

* Ijsvogel (André Gaens)

* Gele kwikstaart (Carine Richerzhagen)

* Bruine kiekendief (Paul Matthys)

* Grote zilverreiger (Paul Matthys)

* Torenvalk (Paul Matthys)

* Paapje (Paul Matthys)

* Blauwe reiger (André Gaens)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.