Opmerkelijke waarnemingen van 28/6 tem 4/7/2021

Opmerkelijke waarnemingen van 28/6 tem 4/7/2021

Voorbije week was er opnieuw geen nieuwkomer te bespeuren en zo blijft de teller voorlopig op 158 steken.  Er werden wel enkele mooie foto’s gemaakt van verschillende gele kwikstaarten.  Carine Richerzhagen kon zondag te Rutten enkele exemplaren voor haar lens krijgen.

De gele kwikstaart is met zijn fel gele verenkleed altijd een vrolijke verschijning op onze akkers.  Hun lichaamslengte is ongeveer 16 cm, waarmee ze iets kleiner zijn dan de grote gele kwikstaart 18 cm.  Typische kenmerken zijn de heldergele buik, de groenig bruine rug alsook de bruinzwarte staart met witte buitenpennen.  Bij de vrouwtjes zijn de kleuren iets bleker en fletser. De grijze kop, de witte wenkbrauwstreep, de spitse snavel van een insecteneter en de ‘kwikkende staart’ maken het plaatje compleet.  Op hun menu staan allerlei insecten, rupsen, vliegen en spinnen.  Het is een trekvogel – dus een zomergast – van eind maart tot begin oktober. Ze overwinteren voornamelijk in tropisch West-Afrika.  Onderstaande foto is van Lucas Bollingh, afgelopen maandag gemaakt in Jeuk.

In de recente broedvogelatlas is er sprake van een schatting van 10000 à 25000 broedparen in Vlaanderen.  Na een toename van deze soort sinds de jaren ’80, lijkt er zich de laatste 10-15 jaar een dalende trend in te zetten.  De gele kwikstaart kwam in de jaren ’80 vooral tot broeden in vochtige graslanden.  Door o.a. het draineren van die graslanden en het intensiveren van het beheer, met o.a. fors vervroegde maaidata, verdween de soort nagenoeg volledig uit deze habitat.  Gele kwikstaarten pasten zich in eerste instantie goed aan en kwamen in hoge aantallen tot broeden in de open akkergebieden.  Enigszins hoopgevend is het feit dat de gele kwikstaart positief lijkt te reageren op bepaalde gesubsidieerde beheersovereenkomsten (bloemrijke akkerlanden, …) waar landbouwers in deze akkergebieden voor kunnen kiezen.  Voorlopig lijkt het schaalniveau waarop dit gebeurt echter nog te klein om die negatieve trend om te buigen.  Onderstaande foto werd door Paul Matthys gemaakt in Montenaken.

 

Tenslotte nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Kievit (Lucas Bollingh)

* Steenuil (Dirk Bollen)

* Holenduif (Stefan Nimmegeers)

* Bruine kiekendief (Tom L’Hoyes)

* Buizerd (Chris Hayen)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.