Opmerkelijke waarnemingen van 26/8 tem 1/9/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 26/8 tem 1/9/2019

De voorbije week werden er op verschillende locaties enkele paapjes opgemerkt.  Dirk Ottenburghs kon op zondag bovenstaande foto maken op de trektelpost van Oetersloven.  Ook onderstaande foto is van Dirk, genomen in Horpmaal op 30-04-2019.
Het paapje (Saxicola rubetra) is een kleine compacte zangvogel van 12 tot 14 cm met  een korte staart en vrij donkere poten.  Het paapje zit vaak rechtop, wipt en trilt met zijn staart, vliegt laag weg in een energieke vlucht en landt met een boog van onderaf op zijn volgende zitpost, bovenop een plant of paaltje.  Typische kenmerken in alle kleden zijn de opvallende lichte wenkbrauwstreep.  Hun mantel is donker gestreept en de borst is oranje van kleur.  In de vlucht is het paapje ook herkenbaar aan de witte staartbasis, in tegenstelling tot de verwante roodborsttapuit. Mannetjes hebben ook een zwarte oorstreek en een duidelijker oranje keel en borst. Bij vrouwtjes en onvolwassen vogels is de oorstreek lichtbruin en is de borst minder oranje.  De wetenschappelijke, Latijnse, naam van het paapje betekent roodachtige bewoner van rotsen.

Het aantal waarnemingen van de laatste jaren vertoont nogal een schommelende trend; met een goed jaar in 2015, gevolgd door een minder jaar in 2016.   In onze fruitstreekregio is het paapje vooral te bewonderen tijdens de trekperiodes.   Overwinteren doen ze ten zuiden van de Sahara.

 

Op de ringposten is het momenteel vrij druk:  er werden de voorbije week maar liefst 2002 vogels geringd .  Er werden heel wat 159 fitissen gewogen, gemeten, genoteerd en voorzien van een ring, alvorens ze weer de vrijheid kregen.  De buitenbeentjes  waren de sperwergrasmus, draaihals, zwarte mees en de grauwe / bonte vliegenvangers.  Archieffoto van een sperwergrasmus van 2011 door Dirk Ottenburghs.

 

Op de trektelpost van Oetersloven was het de voorbije week vrij rustig.  Resultaten van zondag 1 september  :

 

In totaal werden er deze week 62 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 21 verschillende vogelliefhebbers.  Er werden tevens een 13-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019 blijft status quo op 157.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week :
* Rietzanger (Stefan Nimmegeers)

* Grauwe kiekendief (Carine Richerzhagen)

* Buizerd (Paul Matthys)

* Tapuit (Paul Matthys)

* Torenvalk (W Janssen)

* Zwarte roodstaart (Jos Reekmans)

* Patrijs (Carine Richerzhagen)

* Dodaars (Stefan Nimmegeers)

* Blauwe reiger (Stefan Nimmegeers)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Rietzanger Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
 
Zomertortel Borlo Paul Matthys
Montenaken Paul Matthys
IJsvogel Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Hoepertingen – Helshoven Pierre Blockx
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Fitis Velm André Vanmarsenille
Grote gele kwikstaart Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Wellen Gert Appeltans
Ooievaar Riksingen Carine Richerzhagen
Eddy Colson
Kleine bonte specht Montenaken Paul Matthys
Boomvalk Rutten Carine Richerzhagen
Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Paapje Rutten Carine Richerzhagen
Montenaken Paul Matthys
Kortijs Paul Matthys
Berlingen Gert Appeltans
Berlingen Dirk Ottenburghs
Boompieper Berlingen Pierre Vandersmissen
Tongeren Stijn Raymaekers
Rode wouw Jeuk W Janssen
Sint-Truiden Jeroen Vanden Borre
Tafeleend Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Groenpootruiter Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Grauwe kiekendief Rutten Carine Richerzhagen

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.