Opmerkelijke waarnemingen van 19 tem 25/8/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 19 tem 25/8/2019

De najaarstrek is afgelopen week begonnen en dit resulteerde in twee nieuwkomers. De eerste nieuwkomer is een draaihals die zowel op vrijdag als zaterdag werd geringd op de ringpost van Dirk Ottenburghs te Wellen.  Op de andere ringposten was de draaihals ook van de partij.   De tweede nieuwkomer is een duinpieper die door Ludo Smets werd waargenomen in Gelinden.  Tevens werden de voorbije dagen verschillende wespendieven, ooievaars, rode wouwen, grauwe kiekendief en zelfs een zwarte ooievaar gespot.  Een duidelijk teken dat het trekseizoen goed in gang is gezet.
De draaihals is een vogel met een teruggetrokken manier van leven en dankt zijn naam aan zijn flexibele hals, die in vreemde kronkels kan gedraaid worden.  Deze vogel heeft een uitstekende schutkleur van bruine, zwarte en grijzige strepen in het patroon van boomschors. De onderzijde is lichter van kleur en getekend met dunne dwarsstrepen. Over de ogen loopt een donkere streep en hun rechte snavel heeft een scherpe punt. De draaihals heeft korte poten met relatief lange tenen voor een betere houvast op boomschors, die ze vooral gebruiken tijdens het broedseizoen.  De rest van het jaar zitten ze op de grond en leven grotendeels van larven en poppen van mieren die ze met hun kleverige tong uit de mierenhopen halen.  Broeden doen ze in Scandinavië en overwinteren ten zuiden van de Sahara.  Beide mooie foto’s zijn van Dirk Ottenburghs.

In onze fruitstreekregio worden deze zeldzame doortrekkers meestal waargenomen door onze ringers van de werkgroep Tongeren.  Hun trek is vooral ’s nachts.
De tweede nieuwkomer deze week is de duinpieper.   Het is een grote slanke pieper waarvan buik en borst egaal vuilwit gekleurd is. Van alle piepers zijn het de meest zandkleurige.  Ook opvallend is de donkere teugelstreep en de vrij contrastrijke tekening op de vleugels.   Zijn roep lijkt op die van een huismus, maar is wat ijler en scheller.  Het zijn trekvogels die overwinteren ten zuiden van de Sahara. (Duinpieper foto archief 2016 – Carine Richerzhagen).
Op de ringposten is het momenteel vrij druk en vliegen de ringen de deur uit.   Er werden de voorbije week maar liefst 3573 vogels geringd .  Kleine karekiet en zwartkop steken er als soort ver bovenuit.  Ook werden enkele kleine karekieten opnieuw gevangen die afkomstig zijn van Parijs en zelfs Stockholm.  Er zaten ook enkele minder frequente exemplaren tussen zoals bovenstaande draaihals en onderstaande nachtegaal en grote bonte specht.  Beide foto’s zijn van Dirk Ottenburghs.  Meer info kan je steeds terugvinden op de website trektellen.nl.

 

 

Op de trektelpost van Oetersloven kon Pierre Vandersmissen ook verschillende pareltjes bewonderen en registreren, waaronder vier wespendieven en zelfs een zwarte ooievaar.  Onderstaande schitterende archieffoto is van Gert Benaets getrokken te Bernissem in 2015.

In totaal werden er deze week 66 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 22 verschillende vogelliefhebbers.  Naast de 4 donkerrode soorten werden er tevens een 16-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019 is opgelopen tot 157.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week :
* Wespendieven (Carine Richerzhagen)

* Buizerd (Carine Richerzhagen)

* Zomertortels (Paul Matthys)

* Torenvalk (Paul Matthys)

* Paapjes (Paul Matthys)

* Tapuit (Paul Matthys)

* Boerenzwaluwen (Kristof)

* Ooievaasr (Carine Richerzhagen)

Zomerse groeten, vul uw vogelbadjes regelmatig aan en vergeet niet om regelmatig omhoog te kijken… wie weet wat er allemaal voorbij komt 🙂
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Draaihals Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
  Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Nachtegaal Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
Zwarte ooievaar Berlingen Pierre Vandersmissen
Duinpieper Gelinden Ludo Smets
Kuifeend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Groenpootruiter Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Zomertortel Borlo Paul Matthys
IJsvogel Tongeren Stijn Raymaekers
Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Grote gele kwikstaart Wellen Gert Appeltans
Tongeren Stijn Raymaekers
Havik Berlingen Pierre Vandersmissen
Paapje Montenaken Paul Matthys
Ooievaar Tongeren – De kevie Carine Richerzhagen
Alken Carlo Menten
Wilderen Ludo Smets
Gelinden Ludo Smets
Sint-Truiden André Vanmarsenille
Boomvalk Klein-Gelmen Ludo Smets
Heers – Egoven Ludo Smets
Slechtvalk Alken – Mombeekvallei Valere Philippaerts
Montenaken Paul Matthys
Halsbandparkiet Sint-Truiden Dirk Mewissen
Gekraagde Roodstaart Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Wespendief Tongeren Carine Richerzhagen
Rutten Carlo Menten
Rode wouw Aalst Carlo Menten
Rutten Carlo Menten
Gors-Opleeuw Ludo Smets
Grauwe kiekendief Montenaken Paul Matthys
Kleine bonte specht Gelinden N. Hurkmans

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.