Opmerkelijke waarnemingen van 22 tem 28/7/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 22 tem 28/7/2019

Het is alweer een tijdje geleden, maar deze week kunnen we voor dit jaar nog eens een donkerrode nieuwkomer voorstellen …  nl. een snor.  Dit zeer zeldzaam vogeltje werd op woensdag geringd door Eddy Colson en Carine Richerzagen in natuurgebied De Kevie van Tongeren.  Het is het allereerste exemplaar voor dit jaar.  De snor is 13,5 tot 15 cm lang.  Het is een broedvogel in dichtbegroeide oevers van meren, moerassen en kreken, die zijn nest bouwt in overjarig riet of kruidachtige vegetaties die in het water groeien. Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelden, die uit de vegetatie of van de grond worden gepikt. Snorren zijn trekvogels en brengen de winter door ten zuid(oost)en van de Sahara. De snor dankt zijn naam aan de snorrende zang, het geluid lijkt op een laag zacht kookwekkertje.  Dit ‘KBVke’ (klein bruin vogeltje) is  bovenaan overwegend egaal donkerbruin en heeft een onderaan een vuilwit verenkleed.  De snor trekt uiterlijk heel sterk op de kleine karekiet maar gelukkig is de zang heel anders.  Ook kenmerkend: zijn volle, afgeronde staart, zijn sterk gekromde vleugels en zijn lange onderstaartdekveren. Er is geen verschil tussen het mannetje en vrouwtje.

 

In de loop van de week werden nog verschillende andere soorten geringd door Eddy en Carine en werd er tevens een reeks knappe foto’s gemaakt … waarvoor dank !   Een overzicht van enkele soorten :
* Gekraagde roodstaart

   

* Sprinkhaanzanger

   

 

* Kleine karekiet (met één pootje)

   

* Fitis

   

* Bonte vliegenvanger                                            Juveniele Merel

   

In totaal werden er in deze tropische week 55 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 18 verschillende vogelliefhebbers. Naast de ‘donkerrode’ snor werden er tevens een  5-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019 is nu 153.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week :
* Ijsvogel (Stefan Nimmegeers)

* Groene specht (Paul Matthys)

* Spreeuwen (Jos Reekmans)

* Nijlganzen (Stefan Nimmegeers)

* Kuifeend-familie (André Gaens)

* Heggenmus (Paul Matthys)

* Aalscholver (Jo Beckers)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Snor Tongeren – De kevie Eddy Colson
Zomertortel Montenaken Paul Matthys
Groot-Loon Jos Reekmans
Groot-Loon Stefan Carolus
Hoepertingen – Helshoven Stefan Carolus
IJsvogel Sint-Truiden Ivo Breesch
Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Koninksem Guy Peeters
Kleine bonte specht Alken – Mombeekvallei Pierre Vandersmissen
Kuifeend Koninksem Guy Peeters
Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Grote gele kwikstaart Velm André Vanmarsenille

Leave a Reply

Your email address will not be published.