Opmerkelijke waarnemingen van 12 tem 18/8/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 12 tem 18/8/2019

De opvallende – ‘donkerrode’ – nieuwkomer  voor dit jaar is deze week de geelpootmeeuw .  Deze  bijzondere meeuw  werd in de velden van Vreren gezien door Paul Matthys en Stijn Raymaekers.  Paul kon ook bovenstaande foto maken.  De geelpootmeeuw is van oorsprong de Zuid-Europese tegenhanger van de zilvermeeuw. Volwassen geelpootmeeuwen lijken sterk op zilvermeeuwen, maar hebben gele – in plaats van roze – poten. Tevens heeft deze soort, net als de kleine mantelmeeuw, een rode oogring, dit in tegenstelling tot de donkergele oogring van de zilvermeeuw. De rug van de geelpootmeeuw is iets donkerder dan die van de zilvermeeuw, maar lichter dan die van de kleine mantelmeeuw.  Andere herkenningspunten zijn de hoekige kopvorm (minder rond) en er zit meer zwart in de handpennen.  Herkenning is vaak lastig en zeker voor juveniele vogels zeer moeilijk.  Meeuwen krijgen pas na 4 jaar hun volwassen verenkleed.   Vanaf begin juli verlaten jonge geelpootmeeuwen de broedkolonies in Zuid- en Midden-Europa. Zodra het broeden klaar is, verspreiden ook de volwassen geelpootmeeuwen zich door Europa. Ze doen dat deels in noordelijke richting, mogelijk om droogte in Zuid-Europa te vermijden. Tijdens deze zwerftochten komt een deel van de vogels in België terecht.  In onze fruitstreekregio is het toch wel een rariteit.

Op de 3 ringposten van de werkgroep Tongeren draaien ze momenteel overuren…  Er werden maar liefst 1175 vogeltjes geringd waaronder deze prachtige blauwborst (foto Dirk Ottenburghs).  Deze adulte man blauwborst was voor Dirk een nieuwe soort op zijn ringplek te Wellen.  Deze exotisch gekleurde vogel kan je meestal terugvinden in moerasbosjes en ruige rietvelden.  Hun nest wordt netjes verstopt op de grond in pollen of onder een struik.  De typische zang van het mannetje kan je vooral in april aanhoren vanop een paaltje, lisdodde of rietstengel.  In die periode voeren blauwborsten regelmatig een opvallende baltsvlucht uit, waarbij ze de staart uitwaaieren en de oranje, roestrode vlek aan de staartbasis goed zichtbaar wordt.  Bij het vrouwtje ontbreekt de blauwe borst, maar net als het mannetje heeft zij een lichte wenkbrauwstreep en een dezelfde oranjebruine staartbasis met zwarte eindband.  Op de website van natuurpunt stond nog volgend interessant weetje:  ”De blauwborst is nauwer verwant aan de nachtegaal dan aan de roodborst. De blauwborst en de nachtegaal behoren – samen met de noordse nachtegaal en de roodkeelnachtegaal – tot het geslacht Luscinia. De verwantschap tussen de blauwborst en de nachtegaal blijkt ook uit enkele dialectnamen voor de blauwborst als poldernachtegaal, rietnachtegaal en waternachtegaal.”

De trektelpost van Oetersloven was deze week terug bemand, op dinsdag door Pierre Vandersmissen en op donderdag door Dirk Ottenburghs.  De najaarstrek wordt hier altijd met een grote smile onthaald.  De waarnemingen van de trektelpost kan je terugvinden op de website van trektellen.nl waar je kan doorklikken naar Oetersloven Wellen.  Hieronder een voorbeeld van de telling van Pierre.  Je kan er ook foto’s en info terugvinden over de waarnemingen van de afgelopen jaren.

 

In totaal werden er deze week 64 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 21 verschillende vogelliefhebbers.  Er werden tevens een 11-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019 is opgelopen tot 155.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week :
* Ijsvogel (Kristof)

* Rode wouwen (Carine Richerzhagen)

* Geelgors (Jos Reekmans)

* Bruine kiekendief (Paul Matthys)

* Dodaars (Stefan Nimmegeers)

* Grauwe vliegenvanger (Jo Beckers)

* Blauwe reiger (Stefan Nimmegeers)

* Sperwer (Stefan Nimmegeers)

* Patrijzen (Carine Richerzhagen)

Groeten en tot de volgende,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Geelpootmeeuw Vreren Paul Matthys
  Vreren Stijn Raymaekers
IJsvogel Wellen Gert Appeltans
Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Wellen – Herkvallei Kristof
Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Wespendief Ulbeek Steven Vangompel
Boomvalk Ulbeek Steven Vangompel
Paapje Montenaken Paul Matthys
Zilvermeeuw Rutten Stijn Raymaekers
Paul Matthys
Ooievaar Piringen Paul Nagtegals
Alken Gert Appeltans
Blauwborst Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
Rode wouw Rutten Carine Richerzhagen
Slechtvalk Rutten Carine Richerzhagen
Kuifeend Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Groenpootruiter Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.