Opmerkelijke waarnemingen van 22 tem 28/3/2021

Opmerkelijke waarnemingen van 22 tem 28/3/2021

Met bergeend, boerenzwaluw, zwartkopmeeuw en klapekster kunnen we alweer 4 nieuwkomers voor dit jaar toevoegen aan onze soortenlijst van de fruitstreek.  Met 113 op de teller al een mooi aantal !
De bergeend was deze week te gast in het wachtbekken van Helshoven nabij Hoepertingen.  Stefan Nimmegeers kon bovenstaande foto maken van deze schitterende eend.  Deze bontgekleurde eend op een wit verenkleed maken de vogel duidelijk herkenbaar.  Typisch zijn de donkergroene kop, brede kastanjebruine borstband en zwarte schouderveren.  Qua formaat zit de bergeend (55-65 cm) tussen een eend en een gans in.  De bergeend is vooral een kustbewoner maar vertoont zich vaker en vaker in het binnenland.  In ons land vormen de duinen traditioneel de ideale broedbiotoop voor bergeenden. Ze benutten er verlaten konijnenholen voor het nest.  Behalve in de duinen broedt de bergeend ook op kwelders, in veenweiden en langs de rivieren. Voor hun voedsel zijn bergeenden afhankelijk van voedselrijk slik. Het wad bijvoorbeeld, maar ook modderige sloten en slikranden.  Hun voedsel bestaat vooral uit kleine schelpdieren, garnalen, kreeftachtigen, wormen en andere kleine bodemdieren.  Verder vullen ze dit aan met zaden en ander plantaardig materiaal.  Het mannetje onderscheidt zich van het vrouwtje door een grotere knobbel op de felrode snavel.  (Foto Stefan Nimmegeers).

Tenslotte nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Spreeuw (Paul Matthys)

* Roodborst (Lucas Bollingh)

* Zwartkopmeeuw (Lucas Bollingh)

* Rouwkwikstaart (Carine Richerzhagen)

* Dodaars (Stefan Nimmegeers)

* Torenvalk (Stefan Nimmegeers)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.