Opmerkelijke waarnemingen van 1 tem 7/4/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 1 tem 7/4/2019

Voorbije week konden we 4 nieuwkomers verwelkomen in onze mooie bloesemstreek, nl. de huiszwaluw, de gele kwikstaart, de tapuit en een rietzanger. (archieffoto 2011 bovenaan van Dirk Ottenburghs)
Afgelopen zondag kon Dirk een rietzanger horen baltsen in het wachtbekken Bernissem te Sint-Truiden.  Het was van 2015 geleden dat er op die plaats nog een rietzanger gemeld werd.  De rietzanger heeft een wilde zang vol imitaties van andere vogels, maar altijd herkenbaar aan het krassende karakter.  Deze zangvogel is een heel beweeglijke vogel en helemaal niet schuw.   De mannetjes klimmen tot in de top van een rietstengel en voeren vaak een korte zangvlucht uit, waarna ze als een parachuutje weer neerdalen.  Een ander typisch kenmerk is zijn opvallende lichte wenkbrauwstreep en daardoor goed te onderscheiden van de kleine karekiet.  De geelbruine rietzanger is donker gestreept op zijn rug en kop. Hun habitat bestaat, zoals hun naam al laat vermoeden, uit rietvelden en moerasplanten.  Het nest van de rietzanger wordt dicht in het struikgewas en vlak tegen de grond gebouwd.  De trek is van begin augustus tot eind september en overwinteringsgebieden liggen ten zuiden van de Sahara.  De rietzanger is in onze regio echt wel een rariteit.

 

Een andere nieuwkomer, onderstaande tapuit,  werd op dinsdag te Montenaken door Paul Matthys gezien en later op de week  door Carine Richerzhagen te Vreren.  (Bijhorende foto van een mannelijk exemplaar door Paul)
De tapuit, familie van de vliegenvangers, heeft in alle kleden een opvallende staarttekening die uit een zwarte T-patroon bestaat en een witte basis. Opvallend in de vlucht is zijn witte stuit. Het mannetje heeft een duidelijk zwart masker en is overwegend grijs vanboven en wit vanonder.  Het vrouwtje heeft ook een zwart masker maar onopvallender en is meer beige gekleurd.  Deze middelgrote zangvogel heeft een spitse bek  en is een typische insecteneter.  Ze foerageren vooral op de grond of kort grasland en zitten zelden in bomen of grote struiken.  Ook kenmerkend zijn de lange poten die ze gebruiken om snel kevers, rupsen en sprinkhanen te kunnen vangen. Zijn broedplaatsen bestaan vooral uit rotsspleten,stenen muren en zelfs konijnenholen. Overwinteren doen ze vooral in de Afrikaanse savannen en zijn zo één van de verst trekkende zangvogels.  De trek is vooral ’s nachts.

 

Verder deze week werd nog een donkerrode soort  gezien, nl. de Europese kanarie te Tongeren door Carine Richerzhagen.  Onderstaand koppeltje werd twee weken geleden reeds gezien door Pierre Vandersmissen  en meer info is terug te vinden in het overzicht van 18 tem 24/3.

In totaal werden er deze week maar liefst 76 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 25 verschillende vogelliefhebbers. Er werden een 14-tal zeldzame soorten gespot.  Het totaal aantal soorten voor 2019, is mede dankzij de 4 nieuwkomers gestegen tot 114.
Een overzicht :
Vogel Plaats Waarnemer
Rietzanger Sint-Truiden – Bernissem Dirk Ottenburghs
Europese kanarie Tongeren Carine Richerzhagen
Scholekster Kortessem Paul Nagtegals
Sint-Truiden Gert Appeltans
Vuurgoudhaan Sint-Truiden – Nieuwenhoven Peter Bellen
Montenaken Paul Matthys
Zepperen André Vanmarsenille
Tongeren Stijn Raymaekers
Grote zilverreiger Sint-Truiden André Vanmarsenille
Koninksem Paul Nagtegals
Koninksem Stijn Raymaekers
Herkvallei – Terkoest Pierre Vandersmissen
Gingelom Paul Matthys
Montenaken Paul Matthys
Brustem Guy Peeters
Tongeren – Kolmont Erik Beerten
Gingelom Geert Pauwels
Grote gele kwikstaart Nerem Eddy Colson
Tongeren – De kevie Eddy Colson
Mal Eddy Colson
Tongeren Paul Nagtegals
Tafeleend Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Montenaken Paul Matthys
Kuifeend ’s Herenelderen Carine Richerzhagen
IJsvogel ’s Herenelderen Carine Richerzhagen
Zwarte specht Herkvallei – Terkoest Pierre Vandersmissen
Rode wouw Kerniel Koen Debay
Kleine bonte specht Alken – Mombeekvallei Pierre Vandersmissen
Slobeend Sint-Truiden – Bernissem Guy Peeters
Sint-Truiden – Bernissem Dirk Ottenburghs
Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Tureluur Sint-Truiden – Bernissem Guy Peeters
Sint-Truiden – Bernissem Dirk Ottenburghs
Havik Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Smelleken Montenaken Paul Matthys

 

* Tureluur (Ivo Breesch)

* Grote zilverreiger (Paul Matthys)

* Tafeleend (Paul Matthys)

* Slobeend (Stefan Nimmegeers)

Verder nog enkele leuke foto’s om af te sluiten :
* Dodaars (Chris Hayen)

* Bruine kiekendief (Paul Matthys)

* Gele kwikstaart (Carine Richerzhagen)
 
* Zanglijster (Paul Matthys)

* Witte kwikstaart (Paul Matthys)

* Grauwe gors (Paul Matthys)

* Blauwe reiger (Stefan Nimmegeers)

* Groenling (Paul Matthys)

* Pimpelmees (Stefan Nimmegeers)

Groeten en tot de volgende,
Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.