Opmerkelijke waarnemingen van 8 tem 14/4/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 8 tem 14/4/2019

In de aanbieding deze week: een visarend, een grijze wouw, een oehoe en maar liefst 4 beflijsters…  Solden deze week voor de ‘donkerrode’ soorten !
Woensdagnamiddag kon André Gaens bovenstaande visarend op zijn lens vastleggen aan het vliegveld van Brustem.  De visarend is een vrij kleine arend met een lichaamslengte van 52-60 cm., en spanwijdte van 152-167 cm. en een gewicht van 1,5 tot 2 kg.   De visarend is in de vlucht goed te herkennen door zijn bijna geheel witte onderkant en zijn geknikte vleugels met slechts vier vingers.  Verder heeft hij een witachtige kop met een brede, donkere oogstreep en zijn mantel is effen bruin.  Hij is een vrij unieke roofvogel omdat hij uitsluitend vis eet en is vooral bij beboste meren of rivieren te vinden.  De visarend vliegt over het wateroppervlak op zoek naar prooien die zich vlak onder het wateroppervlak bevinden of soms blijft hij al biddend ter plaatse in de lucht hangen. Wanneer er een vis wordt gezien, duikt hij met zijn kop vooruit naar beneden, en op het laatste moment gooit hij zijn poten naar voren om de vis te pakken. Zijn klauwen zijn vlijmscherp en op de poten zitten kleine stekels, zodat hij zijn glibberige prooi beter kan vastpakken.  De visarend is een erg sterke vogel en kan soms prooien vangen die bijna even zwaar zijn als de vogel zelf.  Vorig jaar kon Stefan Nimmegeers onderstaande prachtige foto maken.

Op de telpost van Oetersloven zijn er jaarlijks wel enkele overtrekkende visarenden te bewonderen.  De visarend overwintert in Afrika.

Deze week werden er ook uitzonderlijk veel beflijsters gezien in onze fruitstreekregio.   Op dinsdag kon Paul Matthys in Montenaken de eerste twee exemplaren vastleggen voor dit jaar en vandaag waren Stijn Raymaekers te Tongeren en ikzelf in het veld tussen Aalst en Gelinden bij de happy few.  Deze schaarse doortrekker, die sterk op een merel lijkt, heeft een duidelijke witte bef of borstband.   Zijn broedgebieden liggen in  Scandinavië, Schotland, Wales en berggebieden in Zuid– en Centraal Europa.  Hij nestelt meestal in sparren of dennen,  in rotsspleten of soms zelfs op de grond.  Tijdens de trek houden ze zich vaak op in groepen andere doortrekkenden, zoals koperwieken en kramsvogels.    In onze fruitstreek zijn er jaarlijks wel enkele exemplaren te bewonderen en dit vooral tijdens de trekperiode in april en oktober.  Onderstaande digiscoping-foto kon ik vanmorgen maken op een akker gelegen tussen Aalst en Gelinden.

In totaal werden er deze week maar liefst 78 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 24 verschillende vogelliefhebbers. Er werden een 17-tal zeldzame soorten gespot.  Het totaal aantal soorten voor 2019, is – mede dankzij de 4 nieuwkomers- visarend, grijze wouw, beflijster en boompieper – gestegen tot 118.
Een overzicht :
Vogel Plaats Waarnemer
Visarend Brustem André Gaens
Beflijster Montenaken Paul Matthys
  Gelinden Carlo Menten
  Tongeren – De kevie Stijn Raymaekers
Grijze wouw Alken Karel Stevens
Slobeend Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Kleine Plevier Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Havik Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Tureluur Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Bergeend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Montenaken Paul Matthys
Vuurgoudhaan Wintershoven Robin Guelinckx
Alken Peter Bellen
Boompieper Brustem André Gaens
Kortessem Robin Guelinckx
Gors-Opleeuw Robin Guelinckx
Rode wouw Muizen Tom Bastijns
Halsbandparkiet Sint-Truiden Guy Peeters
Fitis Velm André Vanmarsenille
Sint-Truiden Guy Peeters
Tongeren Paul Nagtegals
Appelvink Guigoven – Belle-Vuebos Robin Guelinckx
Kuifeend Montenaken Paul Matthys
Tongeren – De kevie Stijn Raymaekers
Ooievaar Tongeren Carine Richerzhagen
Smelleken Vreren Carine Richerzhagen
Montenaken Paul Matthys
Kleine bonte specht Tongeren – De kevie Stijn Raymaekers
Scholekster Kortessem Kathleen Leemans
Slechtvalk Tongeren Carine Richerzhagen
* Kleine Plevier (Andr
* Scholekster (Kathleen Leemans)

* Tureluur (André Gaens)

* Slobeend (André Gaens)

Slobeend - Spatula clypeata

* Bergeend (André Gaens)

* Rode wouw (Tom Bastijns)

* Kuifeend (Paul Matthys)

* Ooievaar (Carine Richerzhagen)

Ooievaar - Ciconia ciconia

Verder nog enkele mooie foto’s als toetje:
* Knobbelzwaan (André Gaens)

* Veldleeuwerik (Tom Bastijns)

* Graspieper (Carine RIcherzhagen)

Groeten en tot de volgende,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.