Opmerkelijke waarnemingen tussen 5 en 11/11/2018

Opmerkelijke waarnemingen tussen 5 en 11/11/2018

Voorbije zondag werd in Wellen een smient gezien door Dirk Ottenburghs en Gert Appeltans.  Het was van 2015 geleden dat we nog eentje konden bewonderen in de fruitstreek, een uitzonderlijke vondst dus voor onze regio !   Het vrouwtje (foto hierboven van Dirk) is rossig bruin of grijsachtig met variabele diffuse vlekken.  Een blauwgrijze snavel en een witte buik  zijn ook opvallende kenmerken.  Het mannetje heeft een roestkleurige kop met een roomgele streep op het voorhoofd.  Hun borst kleurt roze, de flanken grijs-blauw en de onderstaartdekveren zijn zwart.  (foto archief 2015 – Pierre Vandersmissen)
De smient wordt om zijn kenmerkende roep ook wel een ‘fluiteend’ genoemd.  Het is vooral een wintergast. De soort broedt op IJsland, in Scandinavië en oostelijk tot in Rusland. Overwinterende vogels grazen vaak op grasland en overnachten op plassen. De meeste smienten zijn in april vertrokken.
Op donderdag werden in Hoepertingen twee zéér zeldzame beflijsters gespot door Stefan Carolus.  Dit is  – na de beflijster in Opheers  en Rutten – slechts de derde waarneming voor dit jaar.   De beflijster met zijn zwart verenkleed valt op door zijn witte halve maanvormige band.  De vleugelveren hebben lichte randen, zodat beflijsters in vlucht een lichtere vleugel hebben dan merels.  Onvolwassen vogels hebben een veel minder duidelijke witte bef.  Vrouw en man lijken op elkaar, maar het mannetje is zwarter en de witte bef is duidelijker.  De snavel is geel met een donkere punt.  Meer info terug te vinden in het opmerkelijke waarnemingsverslag van 8 tem 15/10. (foto archief 2015 – Carine Richerzhagen).

Een andere opmerkelijke gast de laatste weken is de grote zilverreiger .  Deze reiger is van oorsprong afkomstig uit oostelijke, mediterrane gebieden.  Met zijn lengte van 85-100 cm is de grote zilverreiger even groot als de blauwe reiger.  De spanwijdte is 1,45 tot 1,70 m en zijn gewicht 1 tot 1,5 kg.  Zijn voedsel bestaat uit vis, amfibieën, kleine zoogdieren en soms ook vogels.  Hij foerageert meestal in ondiep water, maar ook op het land. Zijn jachttechniek is eenvoudig: langdurig roerloos staan tot een prooidier in de buurt komt, of heel rustig wadend zijn prooi achtervolgen. Eenmaal dichtbij, spiest hij zijn prooi aan zijn dolkvormige gele snavel.  In onze fruitstreek is deze hagelwitte reiger bezig aan een mooie opmars.  Bijhorend op de grafiek zie je een duidelijk stijgende trend voor deze wintergast. (foto Carine Richerzhagen)

 

In totaal werden er deze week 63 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 16 verschillende vogelliefhebbers. We  hadden twee zeer zeldzame exemplaren, de smient en de beflijster en een 11-tal zeldzame vogels.  Het totaal aantal soorten voor 2018 is momenteel 169.  Een overzicht en enkele bijhorende kiekjes :
Beflijster Hoepertingen-Helshoven Beemden Stefan Carolus
Smient Wellen Dirk Ottenburghs
  Wellen Gert Appeltans
Waterpieper Vreren Carine Richerzhagen
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Smelleken Rutten Carine Richerzhagen
Grote Zilverreiger Rutten Carine Richerzhagen
Vreren Carine Richerzhagen
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Kraanvogel Tongeren Paul Nagtegals
Montenaken Paul Matthys
IJsvogel Heers – Egoven Michel Vanoost
Hoepertingen-Helshoven Beemden Stefan Nimmegeers
Rode wouw Montenaken Paul Matthys
Herstappe Carine Richerzhagen
Tongeren Paul Nagtegals
Siberische Tjiftjaf Hoepertingen-Helshoven Beemden Stefan Nimmegeers
Grote gele kwikstaart Hoepertingen-Helshoven Beemden Stefan Nimmegeers
Slechtvalk Alken – Lampse Beemden Jan Stevens
Vreren Carine Richerzhagen
Houtsnip Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Kleine bonte specht Alken Ivan Hermans

 

* Ijsvogel foto (Stefan Nimmegeers)

IJsvogel - Alcedo atthis

* Grote gele kwikstaart (foto Stefan Nimmegeers)

* Siberische tjiftjaf (foto Stefan Nimmegeers)

Siberische Tjiftjaf - Phylloscopus collybita tristis

* Rode wouw  (foto Carine Richerzhagen)

Smelleken (foto Carine Richerzhagen)

 

De voorbije week waren er ook nog de volgende opvallende meldingen:
* aantal waargenomen groenlingen = 267  (foto Carine Richerzhagen)

* aantal waargenomen blauwe kiekendieven  = 6  (foto Carine Richerzhagen)

* op vrijdag een groep van 500 holenduiven foeragerend te Borlo door Paul Matthys.
Tot de volgende !
Groeten,
Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.