Veldleeuweriken op trek

Veldleeuweriken op trek

Een lekker hapje.
In een tijd dat het begrip “vrije tijd” onbekend was en de dagen uit pure noodzaak volledig gespendeerd moesten worden om hongerige magen te vullen, had men logischerwijze alleen aandacht voor het lekkere vlees dat deze vogel kon opleveren. Meldingen over Veldleeuweriken uit de 19e eeuw bevatten dan ook in hoofdzaak verhalen die verband hielden met jacht of vogelvangst. Evenwel niet voor Edmond de Selys Longchamps, wiens belangstelling voor vogels de gastronomie oversteeg. Hij bewoonde het landgoed van zijn familie in Borgworm en beschreef in 1842 in zijn “faune Belge” de Veldleeuwerik als een gewone en algemene broedvogel van het platteland. Hij vermeldde eveneens “de immense aantallen” die in de loop van oktober doortrokken. Hij beschreef daarnaast ook weer hoe horden trekkende Veldleeuweriken door een legertje jagers en vogelvangers werden opgewacht om massaal afgeslacht te worden voor consumptie.
Het duurde tot in 1952 voor de massale leeuwerikenvangst werd afgeschaft.

In oktober verloopt de trek van de Veldleeuwerik na al die tijd nog steeds volgens dit patroon, al is het hoogstwaarschijnlijk minder massaal. 2018 was op dit vlak een volkomen gemiddeld jaar. Het tienjarig gemiddelde 2008-2017 was met 9.119 ex. perfect in overeenstemming met de getelde 9.162 ex.in 2018. Vergis je niet bij het beoordelen van deze hoge cijfers, dit zijn vooral vogels uit Noord-Europa en de Baltische staten op weg naar Frankrijk en Spanje. Alle beschikbare trends in Vlaanderen wijzen hier immers op een sterke afname van de Veldleeuwerik als broedvogel tijdens de laatste decennia. De aantasting van de open ruimte, de oprukkende raaigras- en maïscultuur, schaalvergroting en biocidengebruik veroorzaken in toenemende mate verlies aan nesthabitat en een verminderd voedselaanbod.

we

Veldleeuweriken trekken in een breed front over Vlaanderen, wat op deze afbeelding met het aantal getelde ex. per telpost duidelijk te zien is. Bij tegenwind volgen de laagvliegende groepen vaak de glooiingen in het terrein.

2018 vertoonde de grafiek een eerder dubbeltoppig doortrekpatroon tegenover de langjarige uurgemiddelden.

 

De gebeurlijke jaarlijkse schommelingen in de aantallen worden mee veroorzaakt door moeilijk waarneembare hoge trek bij rugwind tegen een onbewolkte hemel.

Hierna de top 10 van de dagrecords in de aantallen tijdens de laatste jaren in Oetersloven-Wellen.

1.    4396     19 Oktober 2013
2.    4021     19 Oktober 2012
3.    3462     18 Oktober 2014
4.    3307     17 Oktober 2016
5.    3172     16 Oktober 2016
6.    2653     27 Oktober 2014
7.    2189     23 Oktober 2011
8.    2183     20 Oktober 2012
9.    2162     26 Oktober 2014
10.  2062      1 November 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.