Opmerkelijke waarnemingen tussen 29/10 en 4/11/2018

Opmerkelijke waarnemingen tussen 29/10 en 4/11/2018

De voorbije herfstvakantieweek waren er weer enkele mooie exemplaren te bewonderen. Een overzicht:
Op donderdag hebben Eddy Colson en Carine Richerzaghen, onze ringers van dienst van de werkgroep Tongeren, een Siberische tjiftjaf geringd.  De Siberische tjiftjaf is moeilijk te onderscheiden van de ‘gewone’ tjiftjaf.   Het verenkleed van de Siberische variant kenmerkt zich door zijn grijs-bruine kruin en mantel daar waar de tjiftjaf meer geelgroene tinten vertoont.   (Foto’s Carine Richerzhagen)

Een ander verschil is zijn weemoedige monotone hie(e)p roep.  De Siberische tjiftjaf is een ondersoort van de tjiftjaf, die broedt in Centraal-Azië en overwintert van Irak tot India.  In West-Europa is het een zeldzame dwaalgast en dit vooral gedurende de laatste 3 maanden van het jaar.
Op de telpost van Oetersloven lieten zich vrijdag een 8-tal kleine barmsijzen bewonderen door Pierre Vandersmissen en Dirk Ottenburghs.  Het groepje vloog mooi over en ging even rusten in de populieren vlak achter hen.  Met hun telescoop konden Pierre en Dirk deze barmsijzen enkele minuten observeren alvorens verder te vliegen richting zuiden. (Archief foto 2011 van Dirk Ottenburghs)

De kleine barmsijs heeft een zwaar bruingestreept lichaam met een rood voorhoofd, een kleine zwarte bef en een gele snavel. Op de vleugels zitten 2 vage, lichtbruine vleugelstrepen en de borst is donker gestreept. In het broedseizoen hebben mannetjes een rosse zweem over de borst, maar de intensiteit ervan verschilt, net als het rood van het voorhoofd, per individu.  Er zijn sterke gelijkenissen met de grote barmsijs maar deze laatste is bleker en grijzer.  De onderdelen van de grote barmsijs zijn eveneens donker gestreept, maar op een lichtere ondergrond en de vleugelstrepen zijn witter dan bij kleine barmsijs.  De kleine barmsijs broedt vooral in berkenbossen en jonge naaldbossen.  Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit berkenzaad, kleine bloemen en zaden van wilgen alsook kleine insecten die op de bloeiende bomen afkomen.  Daarnaast staan tevens zaden van grassen op het menu.
Jaarlijks zijn er in de winterperiode wel enkele exemplaren te spotten in onze regio.

Deze week werden er 61 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 24 verschillende vogelliefhebbers. Het totaal aantal soorten voor 2018 is momenteel 168.
Een overzicht en enkele bijhorende kiekjes :
Vogel Plaats Waarnemer
Kruisbek Kortessem – Printhagenveld Robin Guelinckx
Waterpieper Vreren Carine Richerzhagen
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Slechtvalk Rutten Carine Richerzhagen
Kraanvogel Tongeren – centrum Paul Nagtegals
Tongeren Carine Richerzhagen
Wellen – Herkvallei Frans Verstraeten
Berlingen Pierre Vandersmissen
Berlingen Carlo Menten
Rode wouw Montenaken Paul Matthys
Borgloon Jean Van Winkel
Alken S. Salden
Tongeren – centrum Paul Nagtegals
Grote Zilverreiger Rutten Carine Richerzhagen
Koninksem Paul Nagtegals
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Gingelom Paul Matthys
Millen Ronan Felix
Tongeren – Kolmont Paul Nagtegals
Grote gele kwikstaart Tongeren Carine Richerzhagen
Koninksem/Rutten Beemden Paul Nagtegals
Siberische Tjiftjaf Tongeren – Kevie Eddy Colson
Kleine Barmsijs Berlingen Pierre Vandersmissen
Berlingen Dirk Ottenburghs
Havik Berlingen Pierre Vandersmissen
Berlingen Dirk Ottenburghs

 

* Kraanvogels : foto Carine Richerzhagen

* Grote zilverreiger : foto Paul Matthys

* Waterpieper : foto Carine Richerzhagen

* Rode wouw : foto Paul Matthys

De voorbije week waren er ook nog de volgende leuke meldingen; even een rekensommetje inclusief telposten :
     * aantal kieviten = 2822
     * aantal veldleeuweriken = 3869
     * aantal kramsvogels = 1796
     * aantal kraanvogels = 103

 

Tot de volgende !
Ciao,
Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.