Nieuwe taakverdeling binnen de Vogelwerkgroep Fruitstreek

Nieuwe taakverdeling binnen de Vogelwerkgroep Fruitstreek

Dag iedereen,
Via huidige weg wordt jullie meegedeeld dat de samenstelling van het bestuur van de Vogelwerkgroep Fruitstreek recentelijk gewijzigd werd.
De volgende taakverdeling werd vastgelegd:
* voorzitter: Yvon Princen
* algemene contactpersoon: Pierre Vandersmissen
* contactpersonen maandelijkse activiteiten: André Gaens & Lucas Bollingh
* verantwoordelijke sociale media (website/facebook): Carlo Menten
Als leden hebben jullie de mogelijkheid om eventueel bezwaar betreffende deze nieuwe samenstelling kenbaar te maken tegen uiterlijk 4 september 2022. Bij gebreke aan gefundeerd bezwaar zal de nieuwe samenstelling vervolgens meegedeeld worden aan Natuurpunt.
Tenslotte wensen wij nog onze dank en appreciatie uit te drukken ten aanzien van de uittredende bestuursleden Dirk Ottenburghs (Voorzitter/contactpersoon) en Stijn Raymaekers (contactpersoon), voor hun inzet en gedrevenheid de voorbije jaren.   Uiteraard blijven zij als gewone leden welkom en betrokken binnen de Vogelwerkgroep.
Met vriendelijke groeten,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.