Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…   Bovenstaande rode wouw werd door Carine Richerzhagen enkele keren mooi in beeld gebracht.
Typisch voor de rode wouw is zijn roodbruin verenkleed en zijn lichtere kop.  De ondervleugels tonen lichte, bijna witte, ‘vensters’ op de binnenste handpennen en zwarte handpentoppen. De diep gevorkte staart, die aan de bovenzijde roodbruin is en aan de onderzijde bleker, wordt tijdens de vlucht voortdurend gekanteld, hetgeen  kenmerkend is.  Deze fraaie roofvogel van 62 cm is iets groter dan een buizerd en heeft een spanwijdte van ongeveer 160 cm.  De rode wouw jaagt op kleine tot middelgrote zoogdieren, tot de grootte van een konijn, en vogels. Ook heet hij insecten en amfibieën. Hij is een echte opportunist, waarbij hij prooien afpakt van andere roofvogels of zich tegoed doet aan aas.

Hoewel rode wouwen het hele jaar gezien kunnen worden, zijn er toch duidelijke piekmomenten. In het voorjaar trekken ze vooral in maart en april door.  De najaarstrek piekt in oktober. Vooral op dagen met goede buizerdtrek is het niet ongewoon om één of meer rode wouwen te zien. Echte groepjes zijn echter zeldzaam, net als in het voorjaar. Overwinterende vogels, een schaars fenomeen, bestrijken een groot gebied.

 

Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Ijsvogel : Steven Keijers

 

Grauwe vliegenvanger : André Gaens

 

Zwarte roodstaart : André Gaens

 

Bruine kiekendief : Carine Richerzhagen

 

Grauwe klauwier : André Gaens

 

Kleine mantelmeeuw : André Gaens

 

Putters : Steven Keijers

Groetjes en tot volgende week,

Carlo Menten

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.