Fruitstreek niet roeken-loos.

Fruitstreek niet roeken-loos.

De roek is één van onze kraaiachtigen die de gewoonte heeft om in kolonies te gaan broeden. Meestal in populierenbosjes. Deze soort geniet een beschermde status omdat ze vooral leeft van engerlingen en andere mades die ze uit de bodem peuteren. Toch worden er regelmatig roeken verdelgd door jagers omdat die vaak het verschil niet kennen met kraaien die wel mits aanvraag verdelgd mogen worden. Jonge roeken lijken trouwens veel op kraaien. Maar het is geen excuus om deze beschermde vogel dan ook maar het hoekje om te helpen.

De opvolging van kolonies is niet zo moeilijk. Roeken beginnen met de bouw van nesten voor er bladeren op de bomen staan. En tijdens het bouwen is het meestal een gezellige boel. Dus ze vallen wel goed op. Daarom dat we er vrij zeker van zijn dat de meldingen en registratie van kolonies redelijk volledig zijn. Wel is het opletten met kleinere kolonies. En door meestal kappingen van populieren verhuizen roeken ook regelmatig.

Vorig jaar kregen we melding van 3 kolonies. In Alken zat de grootste met 50 bezette nesten. Te Velm werd een kolonie van 25 nesten ontdekt. En in Gingelom zaten 20 broedparen. Daarmee kwam het totaal op 95 broedparen.

Ondertussen heeft Carlo Menten zich de roek toegeëigend. Hij volgt de meldingen in de Fruitstreek op voor deze soort. En hij kon alvast starten met goed nieuws. Want het aantal broedparen steef tot maar liefst 193. Dit is meer dan een verdubbeling. De kolonie is Alken was er nog. Gert Appeltans telde dit jaar 30 nesten. Maar iets verder in Wellen zat een kleinere kolonie met 9 nesten. Denkelijk een afsplitsing van de groep van vorig jaar. Gert vond ook nog een kolonie van 25 nesten in Gingelom. De vroeger kolonie die opgevolgd wordt door Paul Matthys telde dit jaar 30 nesten. Andre Vanmarsenille die de roeken van Velm opvolgt kon twee kolonies doorgeven. Eentje met 45 en eentje met 20 nesten. En in Kozen vond Kevin Lambeets een nieuwe kolonie met 38 nesten. Enige vraagteken is de melding van 1 nest in Vechmaal. Hiermee komt het totaal op 8 (mogelijk 9) kolonies in de Fruitstreek.

Is 2018 dan een superjaar voor onze roeken ? Of is dit het resultaat van het harde werk van Carlo waardoor we een vollediger beeld krijgen van deze soort ? We weten het niet zeker. Maar aangezien Carlo zijn roeken nu verder intensief gaat opvolgen samen met de kolonie-volgers zullen we de komende jaren betere info hebben. Weet jij trouwens nog kolonies zitten geef ze dan zeker door via deze website of rechtstreeks aan Carlo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.