De Vlaamse vogelatlas 2020-2024 in zijn eindfase

Vanaf 1 februari 2020 trokken honderden vogeltellers het veld in om op een gebiedsdekkende schaal de vogels in Vlaanderen in kaart te brengen. Op het einde van deze maand lopen de laatste tellingen hiervoor af. De resultaten worden gepubliceerd in de derde Vlaamse vogelatlas, en wat nieuw is: ook wintervogels worden opgenomen. Dit atlasproject verliep ook voor het eerst digitaal, de tellers konden hun resultaten rechtstreeks ingeven via een app.
De Vlaamse vogelatlas is aangestuurd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Natuurpunt en LIKONA. Op regionale schaal is het veldwerk in goede banen geleid door de regionale coördinatoren. Om deze gigantische taak tot een goed einde te brengen kon er door onze vogelwerkgroep Fruitstreek eveneens beroep gedaan worden op een groot aantal plaatselijke vogelaars/tellers, die zowel in de broedtijd als in de winter hiervoor op pad gingen. Het veldwerk is in hoge mate gestandaardiseerd waardoor de resultaten weinig afhankelijk zijn van waarnemersinvloeden. Alleen op die manier kunnen regionale dichtheidsverschillen tussen vogelsoorten op een objectieve manier vastgesteld worden. Binnen de 647 afgebakende 25 km²- hokken werden kilometerhokken aangewezen om te voorkomen dat tellers vooral vogelrijke gebieden zouden onderzoeken.

de indeling van de Fruitstreek in hokken met een oppervlakte van 25 km²

Wat begrijpelijk zou zijn, maar deze werkwijze zou leiden tot een minder representatief beeld van de Vlaamse vogelpopulatie. 

De vogelatlas zal een overzicht geven over welke soorten ze aantroffen, waar en in welke aantallen. Tevens kan een antwoord gegeven worden op de vraag of deze aantallen en hun verspreiding onderhevig zijn aan veranderingen ten opzichte van de eerdere atlassen. Want de vogelwereld kan snel evolueren. Waren de Middelste Bonte Specht en de Raaf enkele decennia nog heel bijzonder, tegenwoordig verbazen ze ons niet meer. Anderzijds zijn de Ringmus en de  Zomertortel goed op weg om echte zeldzaamheden te worden. Daarom is het belangrijk om veranderingen vast te stellen en goed te documenteren. Nauwkeurige gegevens over het voorkomen van vogels kunnen een leidraad zijn om overheden aan te sturen in beleid,  bescherming,  terreinbeheer en  allerlei infrastructuurprojecten.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle tellers in de Fruitstreek te bedanken om hun vogelkennis en vrije tijd ter beschikking te stellen om dit omvangrijk project tot een goed einde te brengen.

Pierre Vandersmissen, Regiocoördinator Fruitstreek.

Leave a Reply

Your email address will not be published.