Waarnemingen in de Fruitstreek tijdens 2023

Waarnemingen in de Fruitstreek tijdens 2023

Er werd weer flink wat gevogeld in de Fruitstreek tijdens het afgelopen jaar met in totaal 170 soorten, waarvan de fotografen er 147 in beeld konden brengen.

Eerst het positieve. De Lepelaars doen het blijkbaar erg goed want ze kwamen tijdens de late zomer  ineens met 7 tegelijk op bezoek in het wachtbekken van Bernissem. De Steppekiekendieven vlogen met minstens 6 exemplaren op verschillende tijdstippen meer dan ooit onze kant op. Een Hop kwam maar weer eens, bijna naar jaarlijkse gewoonte, even de aandacht opeisen, terwijl 4 kraanvogels aan het jaareinde enkele dagen aan de grond vertoefden. We mochten opnieuw de Raaf verwelkomen (na meer dan een eeuw?) met een zeker broedgeval, het enige jong werd dan ook meteen geringd. Het lied van de Nachtegaal weerklonk weer op allerlei locaties, al dan niet in bronsgroen eikenhout, en de Velduilen hadden het hier tijdens de winter perfect naar hun zin. De Grauwe Klauwier broedde nogmaals succesvol en de Bonte Vliegenvanger lijkt het goed te doen. Ook de Cetti’s Zanger, een niet te missen lawaaimaker, lijkt van onze zachte winters te profiteren en is zich stilaan aan het inburgeren. De meest bizarre waarneming moet dan wel de Vale Gier geweest zijn die op 9 juni in Gingelom overnachtte.

De Ringstations haalden op hun beurt ook weer schitterende resultaten met  o.a. Sperwergrasmus, Bladkoning, Grote Karekiet, Orpheusspotvogel, Snor en Rietzanger. Naar vaste traditie scoren Buizerd en Torenvalk heel hoog in het aantal waarnemingen, gewoon al omdat ze meestal van op grote afstand zichtbaar en herkenbaar zijn. Bij de algemene soorten halen de Vink (1005) en de Merel (1057) zoals gewoonlijk erg hoge scores, terwijl ook Veldleeuwerik (1022) en Tjiftjaf (1006) wel erg vaak gemeld worden.

foto: Dirk Ottenburghs  /  Sperwergrasmus
foto: Johannes Jansen /Vale Gier

Minder fortuinlijke soorten zijn blijkbaar de Boomvalk, de Zomertortel en de Ringmus, waarvan het aantal meldpunten tijdens het broedseizoen op één hand te tellen zijn. Nog erger is het gesteld met de Matkop en de Europese Kanarie, die behoudens een uitzondering van het toneel zijn verdwenen.

Namens de Vogelwerkgroep wensen wij jullie een voorspoedig en vogelrijk jaar. Reserveer alvast vrijdag 22 maart, tijdens onze jaarlijkse vogelavond wordt o.a. de wisseltrofee “Houten Freek” uitgereikt voor de meest speciale waarneming van het jaar.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.