Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…   Deze grauwe kiekendief werd door Carine Richerzhagen enkele keren prachtig in beeld gebracht.

 

De grauwe kiekendief is de kleinste en slankste van de vier voorkomende kiekendieven (bruine – blauwe en steppekiekendief) in België.  Deze zomervogel die pas in april en mei arriveert uit de overwinteringsgebieden in Afrika en alweer in augustus en september vertrekt.   Het vrouwtje is ongeveer 45 cm groot, het mannetje is kleiner en is ongeveer 38 cm groot.  Het mannetje is gemakkelijker te herkennen dan het vrouwtje. Het verenkleed van het mannetje is blauwgrijs en hij heeft 1 zwarte streep op de bovenzijde van de vleugels en 2 zwarte strepen op de onderzijde van de vleugels. Hij heeft een lichtjes gestreepte buik. Het vrouwtje heeft een bruine kleur, met een witte stuitvlek en blekere onderdelen.  Ook typisch voor de grauwe zijn de 4 ‘vingers’ aan de vleugelpunten, dit in tegenstelling tot de blauwe die er 5 heeft.  Er zijn nog andere typische kenmerken voor de verschillende kiekendieven, maar hiervoor kan je best eens je vogelgids erbij halen.
Iets later op de week kon Alain Colsoul deze grauwe ‘kiek’ ook mooi in beeld brengen op ongeveer dezelfde locatie.

Van oorsprong broedde deze soort bij ons vooral in open habitats als heide- en veengebieden, verlande rietmoerassen en natte weilanden.  Door het verdwijnen van deze biotopen is de soort bijna uitsluitend gaan broeden in grootschalige akkergebieden met veel graan.  Nu ook deze graanvelden sterk afgenomen zijn in Vlaanderen en doordat de verdere intensivering van de landbouw zijn voedselaanbod (muizen en kleine vogels) sterk deed afnemen, is de soort hier bijna verdwenen.  Er is ondertussen een soort beschermingsplan beschikbaar voor de grauwe kiekendief waardoor nu grote inspanningen worden geleverd in de akkergebieden.  Door het aanleggen van allerlei akkerranden en vogelakkers via beheersovereenkomsten creëert men ideale foerageergebieden voor deze soort.  ( info recente broedvogels in Vlaanderen 2013-2018)

 

Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Blauwe kiekendief : Alain Colsoul

 

Torenvalk : André Gaens

 

Keep : Paul Matthys

 

Graspieper : Stefan Achten

 

Groene specht : Paul Matthys

 

Kwartel : Carine Richerzhagen

 

Rode wouw : Paul Mees

 

Torenvalk : André Gaens

 

Buizerd : André Gaens

 

Blauwe kiekendief : Carine Richerzhagen

Groeten en tot volgende week,

Carlo Menten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.