Resultaten 2de simultaantrektelling 2022 Vogelwerkgroep Fruitstreek

Resultaten 2de simultaantrektelling 2022 Vogelwerkgroep Fruitstreek

Elk jaar organiseert BirdLife International de Eurobirdwatch. In heel Europa wordt er op het zelfde moment vogels geteld.  Ook op onze trektelposten in Tongeren (De Kevie) en Wellen (Oetersloven) werd er weer vlijtig geteld.  In totaal werden er iets meer dan 6000 vogels geregistreerd over 34 soorten en met als top drie : 2737 vinken, 1016 veldleeuweriken en 508 spreeuwen.  Er waren ook enkele speciale waarnemingen zoals 3 blauwe kiekendieven, rode wouw, smelleken, 2 roodborsttapuiten en een late boerenzwaluw zonder staart.
Hierbij verschillende foto’s van André Gaens en de resultaten van de twee telposten :

 

 

 

 

 

Foto’s in volgorde: veldleeuwerik – buizerd – roek – holenduif – smelleken – koperwiek – torenvalk – kievit – grote bonte specht en witte kwikstaart.  Merci André !

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.