Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…   Deze prachtige boomvalk werd door André Gaens mooi in beeld gebracht.   Deze waarneming dateert van voorbije woensdag en is gefotografeerd in het wachtbekken van Bernissem te Sint-Truiden.

De boomvalk is een kleine sierlijke valk 29-35cm en heeft een spanwijdte van 70 tot 84 cm.   Het gewicht van een mannetje is rond de 200 g en voor een vrouwtje rond de 230 g.  Typische kenmerken zijn de leikleurige rug, de roestrode broek, krachtige strepen op de borst en een witte keel.   Mannetje en vrouwtje zien er gelijk uit, juvenielen zijn over het algemeen veel bruiner van kleur en hebben geen roestrode broek.  De boomvalk vliegt in vergelijking met de torenvalk sneller en met krachtigere bewegingen. Hun vliegbeeld wordt gekenmerkt door lange, spitse sikkelvormige vleugels en een relatief korte staart.  De boomvalk jaagt op grote insecten zoals libellen die overgebracht worden van klauwen naar bek en in de vlucht worden opgegeten.  Ook kleine vogels worden in de vlucht gevangen.  Een boomvalk bidt niet zoals een torenvalk.  Hoewel de boomvalk nestelt in bosachtige streken, komt hij steeds meer voor in het open land.  Deze zomervogel overwintert in tropisch Afrika en trekt weg in augustus of september.

Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Grote bonte specht : Paul Matthys

 

Gele kwikstaart : Paul Matthys

 

Aalscholver : Stefan Nimmegeers

 

Nijlgans : Stefan Nimmegeers

 

Ijsvogel : Stefan Nimmegeers

 

Wespendief : Pierre Vandersmissen

Groeten en tot volgende week,

Carlo Menten

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.