Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…   Deze prachtige grasmus werd door Paul Matthys mooi in beeld gebracht.   Deze waarneming dateert van voorbije zondag en is gefotografeerd in Montenaken.
De grasmus heeft een opvallende witte keel en licht grijze kopkap.  Het grootste verschil met de gelijkende braamsluiper is de roestkleurige vleugel.  De rug is ook oranjebruin en het mannetje heeft een opvallende roze borst.  Hun zang is kenmerkend met een op en neer gaand riedeltje dat tamelijk scherp en krassend is.  De mannetjes komen eerder terug uit Afrika dan de vrouwtjes. Ze zingen dan volop van eind april tot in juni.  Het mannetje bouwt enkele nesten, waaruit het vrouwtje een keuze maakt.  Bevalt geen van de nesten haar, dan bouwt ze alsnog haar eigen nest. Vaak wordt er twee keer gebroed, met legsels van 4-5 eieren, waarop zowel man als vrouw broeden gedurende 9- 14 dagen. 10-12 dagen later zijn de jongen klaar om het nest uit te vliegen. Het hele jaar door zijn insecten (rupsen, spinnen) een belangrijke voedselbron, maar met name tijdens de trek vormen vruchten een groter deel van het voedsel.  Grasmussen leven in laag struweel met een dichte kruidenvegetatie en enkele bomen die als zang- en uitkijkpost dienst kunnen doen.  (info Vogelbescherming Nederland)
Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Koekoek : Jos Reekmans

 

Kleine plevier : André Gaens

 

Sperwer : Stefan Achten

 

Patrijzen : Carine Richerzhagen

 

Grauwe vliegenvanger : Jocelyne

 

Staartmees : André Gaens

Groeten en tot volgende week,

Carlo Menten

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.