Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…   Deze prachtige gekraagde roodstaart werd door Stijn Raymaekers mooi in beeld gebracht.   Deze waarneming dateert van voorbije zondag en is gefotografeerd in Tongeren.
Volwassen mannetjes hebben een oranjerode borst, zwarte keel, witte wenkbrauwstreep die doorloopt tot op het voorhoofd en een grijze mantel. Vrouwtjes zijn minder opvallend getekend en hebben een grijsbruine rug en een beige onderzijde. Beide geslachten hebben een roestrode staart waar ze vaak mee trillen.  Ze jagen vanaf een zit post. Als voedsel komen in hoofdzaak in aanmerking: diverse insecten en hun larven – die meestal op de grond gevangen worden – maar ook vliegende insecten worden gevangen.  In het najaar staan ook diverse soorten bessen op het menu.  Gekraagde roodstaarten broeden vooral in bossen en verkiezen vooral wat oudere naaldbossen op zandgronden.  In agrarisch gebied komt de soort alleen voor wanneer dit rijk bedeeld is met houtwallen en kleine bosjes.  In onze fruitstreekregio is de verspreiding bijzonder karig.  In de winter is vogel hier afwezig en gaan ze overwinteren in de Sahel regio.

 

Archieffoto’s uit onze regio van Paul Matthys

 

Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Kleine karekiet : André Gaens

 

Zwarte roodstaart : Carine Richerzhagen

 

Kneu : André Gaens

 

Bruine kiekendief : Paul Matthys

 

Torenvalk : Edwin Jacobs

 

Witte kwikstaart : Jos Reekmans

 

Buizerd : André Gaens

 

Roek : Stefan Achten

Groetjes en tot volgende week,

Carlo Menten

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.