Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…   Deze prachtige grauwe gors werd door Paul Matthys mooi in beeld gebracht.   Deze waarneming dateert van afgelopen zaterdag en is gefotografeerd in Gingelom.

 

De grauwe gors, trouwens onze vogel van het logo van de vogelwerkgroep,  is een grijsbruin gestreepte forse gors die wat weg heeft van een veldleeuwerik.  De grauwe gors is 16-19 cm groot, heeft in verhouding een grote kop en zware snavel.  Hier valt de ‘bek met tand’ onmiddellijk op. Het gaat om een knik in de snavel die ze nodig hebben om zaden te breken.  In het algemeen is de grauwe gors een alleseter; in de broedtijd worden met name kleine ongewervelden maar ook granen en zaden van kruiden en grassen genuttigd. Vlinders, spinnen, duizendpoten, maar ook slakken en wormen maken deel uit van het menu.  Aan zaden eet hij onder meer kruidachtigen, tarwe, haver en gerst.   Ze hebben een kenmerkende, rinkelende zang die ook wel de ‘ratelende sleutelbos’ wordt genoemd. Het geluid kan je inderdaad vergelijken als een metalig klinkend ‘tsriit’ of een tikkend ‘bit-bit’.  De grauwe gors was oorspronkelijk een steppevogel, maar paste zich eeuwen geleden al aan aan ons Vlaamse landschap, waaruit hij nu weer volledig dreigt te verdwijnen.  In iets meer dan 25 jaar tijd nam de populatie af van ca. 1500 broedparen tot 40-45 paren in 2018-2019.  Door de intensievere landbouw, teeltwijzigingen en het verdwijnen van kleine hagen/struiken staan akkervogels in het algemeen onder zware druk.

 

Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Grote bonte spechten : Carine Richerzhagen

 

Grauwe vliegenvanger : Carine Richerzhagen

 

Kneu : André Gaens

 

Kleine karekiet : André Gaens

 

Steenuil : André Gaens

 

Grasmus : Paul Matthys

 

Bruine kiekendief : Paul Matthys

Groetjes en tot volgende week,

Carlo Menten

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.