Telpost Oetersloven: een topdag voor Gele Kwikstaart

Telpost Oetersloven: een topdag voor Gele Kwikstaart

Trekkende Gele Kwikstaarten zijn vaak moeilijk te ontdekken boven de weide in Oetersloven omdat ze er hoog en snel voorbijvliegen en wegens hun bleke onderzijde niet contrasteren tegen een bleke lucht. De hoge bewolking van deze voormiddag vormde wel een achtergrond waartegen ze voldoende afstaken om ze te kunnen zien.Zo werden er voormiddag 224 Gele Kwikstaarten geteld, gemiddeld 1 ex. per minuut! Hiermee is ook het dagrecord (157 ex.) dat sinds 2011 op de teller stond een stuk scherper gesteld. Gele Kwikstaarten zijn vogels van het open agrarisch landschap die hier vooral in akkergewassen broeden en zich in deze periode naar hun winterverblijven in tropisch West-Afrika verplaatsen.
In de onderstaande tabel is duidelijk te zien dat eind augustus gemiddeld hogere aantallen worden waargenomen op de telpost, waarna in de loop van september de aantallen geleidelijk afnemen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.