Huiszwaluwen, waar plakken ze nog?

Huiszwaluwen, waar plakken ze nog?

Hieronder het resultaat van een zoektocht langs straten en pleinen naar bezette huiszwaluwnesten, eens wat anders dan in het veld lopen. Nog maar eens een telling onder de leuze ‘meten is weten’, met het besef dat een betere kennis kan leiden tot meer doeltreffende maatregelen.
De zoektocht over 400 km² leverde 625 bezette nesten op in 174 locaties, gespreid over 62 km-hokken. Een bezetting van amper 15% van de km-hokken, waardoor de huidige dichtheden in onze regio eerder dunnetjes kunnen genoemd worden.
De senioren onder ons zijn wellicht al eerder tot het besef gekomen dat de toestand van de huiszwaluw al een hele tijd niet meer rooskleurig is. In 1970 hoefde je zelfs in de meeste gevallen je straat niet uit om ze hun nestjes tegen huisgevels te zien plakken. Ten opzichte van die gloriejaren spreekt men over een dramatische terugval, vooral vanaf de jaren ’80.
Ondanks de aandacht die huiszwaluwen te beurt viel zijn lang niet alle vraagtekens bij deze soort opgelost. Wel kwamen daardoor de jaarlijkse aantalsschommelingen aan het licht. Bovendien zijn ze nogal eigenzinnig bij hun nestplaatskeuze en wordt hun bescherming hierdoor bemoeilijkt. Kleine wijzigingen of renovaties kunnen al leiden tot het verlaten van een locatie, toenemende verharde oppervlakken maken het moeilijk om modder voor nestmateriaal te vinden. Nesten worden soms als overlast ervaren en afgestoten.
Tijdens het verblijf en de trek heen en weer naar de overwinteringsgebieden in Afrika hebben snel wijzigende omstandigheden in klimaat en landschap hoogstwaarschijnlijk ook een nadelige invloed.
Hier in het broedgebied speelt het dalende aanbod aan insecten ongetwijfeld een negatieve rol bij de voortplanting. In welke mate bepaalt de keuze van de nestplaats en de omgeving het broedsucces? Hoe groot is het aandeel van tweede broedsels? Lijkt het alsof in bepaalde regio’s de huiszwaluwen weer aan het toenemen zijn?
Betrouwbare cijfers zijn dus meer dan welkom.
Deze inventaris bevat waarschijnlijk lacunes maar omvat toch voldoende nestplaatsen om in de toekomst als vergelijkingspunt nuttig te zijn. Alle locaties zijn daarbij vrij nauwkeurig ingevoerd in waarnemingen.be.
Belangrijk bij het tot stand brengen hiervan was ook de spontane en bereidwillige medewerking van leden van onze Vogelwerkgroep en de eigenaars die ons toegang verleenden.
Mogelijk vind je bij het uitpluizen van de lijst de kolonie of het nest in jouw buurt niet terug, dan ontvangen we hiervan graag een melding.

Aalst Sint-Truiden “Bermenstraat, gevel” 2
Aalst Sint-Truiden “Tumulusstraat 39” 1
Alken St-Joris Alken “Hendrikstraat” 3
Alken St-Joris Alken “Hendrikstraat” 1
Alken Alken “Grootstraat 231” 3
Alken Alken “Grootstraat 248” 1
Batsheers Heers “Batsheersstraat, binnenhof” 20
Berg Tongeren “St-Martensstraat, erf” 24
Borgloon Borgloon “Borgloon, Neremstraat, gevels” 6
Buvingen Gingelom “Sint-trudostraat, binnenkoer boerderij” 2
Buvingen Gingelom “Sint-trudostraat” 1
Buvingen Gingelom “Mielenstraat, zijgevel” 1
Buvingen Gingelom Truilingenstraat 57 1
Donk Halen Grote Baan 41, zijgevel 1
Donk Halen Grote Baan 41, voorgevel 4
Donk Halen Grote Baan, voorgevel 2
Donk Halen Grote Baan 126, voorgevel 2
Gorsem Sint-Truiden “Gorsemdorp” 9
Gorsem Sint-Truiden “Dorp 56” 7
Gorsem Sint-Truiden “Dorp 37” 1
Gorsem Sint-Truiden “Gorsemdorp 51” 2
Gors-Opleeuw Borgloon “Hoogstraat, binnenhof kasteelhoeve (*)
Gors-Opleeuw Borgloon “Haagsmeerstraat, poorthuis oude winning” 9
Groot-Gelmen Sint-Truiden “Klein-gelmenstraat 2, gevel” 6
Groot-Gelmen Sint-Truiden “Helshovenstraat, voorgevel en zijgevel” 3
Groot-Gelmen Sint-Truiden “Groot-Gelmenlaan, puntgevel” 1
Groot-Gelmen Sint-Truiden “Groot-Gelmenlaan, gevel” 1
Gutschoven Heers “nieuwe steenweg, gevel” 1
Gutschoven Heers “nieuwe steenweg, gevel” 5
Gutschoven Heers “Bekstraat, gevel” 2
Gutschoven Heers ” Wijngaardstraat, boerderij” 3
Halen Halen Doelstraat voorgevel 4
Halen Halen Doelstraat, voorgevel 1
Halen Halen Diestersteenweg 83 4
Halen Halen Diestersteenweg 85 3
Halen Halen Diestersteenweg 94 1
Halen Halen Diestersteenweg 98 1
Heks Heers “Hekslaan, puntgevel” 1
Herk-de-Stad Herk-de -Stad “Grote Hoolstraat, nr 69 en 71, gevels” 21
Herk-de-Stad Herk-de -Stad “grote hoolstraat 67” 10
Herk-de-Stad Herk-de -Stad “grote hoolstraat 57” 2
Herk-de-Stad Herk-de -Stad “grote hoolstraat 51” 1
Herk-de-Stad Herk-de -Stad “St Truiderstwg 1 – leegstaand pand” 1
Herk-de-Stad Herk-de -Stad “St-Truiderstwg 1, gevel vanweddingenln” 3
Herk-de-Stad Herk-de -Stad “Vanweddingenlaan voorgevel” 1
Herk-de-Stad Herk-de -Stad “Markt, gevel zuidkant” 2
Herk-de-Stad Herk-de -Stad “markt, gevel noordkant” 8
Herk-de-Stad Herk-de -Stad Sint-Maartenstraat/hofstraat 2
Herk-de-Stad Herk-de -Stad Hasseltsestraat 9, zijgevel 1
Herk-de-Stad Herk-de -Stad Hasseltsestraat 9, voorgevel 2
Herten Wellen “Herten, Hertenstraat binnenhof” 10
Heurne Heers “Keunenlaan, 21 kunstnesten” 12
Heurne Heers “Keunenlaan, achtergevel” 1
Heurne Heers “Keunenlaan, zijspits” 1
Horpmaal Heers “dumontlaan, achtergevel 1
Horpmaal Heers “Rauwstraat” 1
Horpmaal Heers “Cartuyvelstraat” 1
Horpmaal Heers “Horpmaelstraat voorgevel” 2
Horpmaal Heers “Horpmaelstraat, voorgevel kruispunt” 7
Horpmaal Heers “horpmaelstraat zijgevel” 1
Horpmaal Heers “Horpmaelstraat” 2
Horpmaal Heers horpmaelstraat 3
Horpmaal Heers “Donkerstraat, binnenhof ? ” (*)
Jesseren Borgloon jesserenstraat 4
Jesseren Borgloon “jesserenstraat, gevel” 2
Jesseren Borgloon “jesserenstraat, tegenover kerk” 4
Jesseren Borgloon “Jesserenstraat, zijgevel” 1
Jesseren Borgloon “Jesserenstraat” 1
Kerkom Sint-Truiden “Kerkstraat, nesten binnenhof?” (*)
Kerkom Sint-Truiden Truilingenstraat, kasteel 1
Kerniel Borgloon “Bellingstraat, gevels binnenhof boerderij” 9
Kortenbos Sint-Truiden “Basiliekstraat 7, poorthuis” 32
Kortijs Gingelom “paul sneyersstraat, gevel” 1
Kortijs Gingelom “pastorijstraat, gevel” 1
Kozen Nieuwerkerken “Wijerstraat voorgevel” 4
Lauw tongeren “Bosstraat” 1
Lauw tongeren “Bosstraat” 1
Lauw tongeren “Klerebroek” 3
Lauw tongeren “Klerebroek” 2
Lauw tongeren “Klerebroek” 1
Mettekoven Heers “Winning, Zijgevels + binnenkoer” 22
Mielen-boven-Aalst Gingelom “Borlostraat, puntgevel” 1
Mielen-boven-Aalst Gingelom “Vrijheersstraat, voorgevel” 1
Mielen-boven-Aalst Gingelom “Vrijheersstraat, gevel” 2
Mielen-boven-Aalst Gingelom “Vrijheersstraat, gevels” 6
Mielen-boven-Aalst Gingelom “Vrijheersstraat, gevel” 2
Mielen-boven-Aalst Gingelom “Vrijheersstraat, gevel” 3
Mielen-boven-Aalst Gingelom “kerk, oversteek toren” 7
Mielen-boven-Aalst Gingelom “Zijgevel kerkstraat” 1
Mielen-boven-Aalst Gingelom “Geveltip borlostraat” 2
Neerrepen Tongeren “Binkelstraat, poorthuis” 26
Nerem Tongeren “Neremstraat, gevel” 2
Nerem Tongeren “Neremstraat, gevel” 1
Nerem Tongeren “Neremstraat, zijgevel” 1
Nerem Tongeren “Neremstraat, gevels school” 3
Nieuwerkerken Nieuwerkerken “Kerkstraat, gevel” 1
Rukkelingen-Loon Heers “Bovenlingenstraat, poorthuis” 8
Rutten tongeren “Ruttermarkt” 1
Rutten tongeren “Strijdmakkersstraat” 8
Rutten tongeren “Strijdmakkersstraat” 3
Rutten tongeren “Strijdmakkersstraat” 4
’s Herenelderen tongeren “Elderenstraat, zijgevel” 7
’s Herenelderen tongeren “Elderenstraat, gevel” 2
Sint-Truiden Sint-Truiden “Naamsesteenweg, puntgevel” 1
Sint-Truiden Sint-Truiden “Naamsesteenweg nr. 306 ” 2
Sint-Truiden Sint-Truiden “Naamsesteenweg nr. 312 3
Sint-Truiden Sint-Truiden “Naamsesteenweg nr.316” 1
Sint-Truiden Sint-Truiden “Naamsesteenweg nr. 339 ” 3
Sint-Truiden Sint-Truiden “Naamsesteenweg nr. 341 ” 5
Sint-Truiden Sint-Truiden “Naamsesteenweg nr. 343 ” 2
Spalbeek Hasselt “wijerstraat gevel” 3
Spalbeek Hasselt “wijerstraat gevel” 1
Spalbeek Hasselt “wijerstraat gevel” 1
Spalbeek Hasselt “Wijerstraat gevel” 2
Spalbeek Hasselt “Wijerstraat gevel” 2
Spalbeek Hasselt “Wijerstraat gevels” 6
Stevoort Hasselt “Kolmenstraat, achtergevel” 1
Stevoort Hasselt “Kolmenstraat, voorgevel” 2
Stevoort Hasselt “Kolmenstraat, 4 gevels van villa” 14
Stevoort Hasselt “Kolmenstraat, gevel” 2
Stevoort Hasselt “Oppenstraat gevel” 1
Stevoort Hasselt Oppenstraat 7
Stevoort Hasselt Stevoortse Kiezel 2
Stevoort Hasselt “Alkenstraat, puntgevel” 1
Tongeren tongeren “Rutterweg, voorgevel” 6
Ulbeek Wellen “Tervoortstraat” 1
Ulbeek Wellen “Tervoortstraat” 1
Ulbeek Wellen “Daalstraat 17, zijgevel” 4
Velm Sint-Truiden “bornstraat, gevel” 1
Velm Sint-Truiden “Bornstraat, voorgevel” 11
Velm Sint-Truiden “bornstraat, gevel” 1
Velm Sint-Truiden “Velmerlaan, gevel” 4
Velm Sint-Truiden “Velmerlaan, gevel” 1
Veulen Heers “Nieuwe steenweg, gevel” 1
Veulen Heers “Nieuwe steenweg, gevel” 1
Voort Borgloon “Benaetsstraat, gevel” 1
Voort Borgloon benaetsstraat 1
Voort Borgloon “Benaetsstraat” 3
Voort Borgloon “Benaetsstraat” 2
Vorsen Gingelom “Hoogstraat, gevel” 1
Vreren Tongeren “Heurstraat, voorgevel” 5
Vreren Tongeren “Tierestraat, voorgevel” 1
Vreren Tongeren “Heurstraat, voorgevel” 3
Widooie Tongeren “Sint-Pancraasstraat” 2
Widooie Tongeren “Sint-Pancraasstraat” 5
Widooie Tongeren “Kertsbornstraat, gevel” 5
Wijer Nieuwerkerken “Mierhoopweg 1, stallen naast woning ” 13
Wijer Nieuwerkerken “Grote straat 384 gevels” 2
Wimmertingen Hasselt “Wimmertingenstraat 27, zijgevel” 1
Wimmertingen Hasselt “Wimmertingenstraat 62, zijgevel” 4
Wimmertingen Hasselt “Wimmertingenstraat 9, puntgevel” 1
Wimmertingen Hasselt “Wimmertingenstraat 16, puntgevel” 1
Zammelen Kortessem “Zammelenstraat, poorthuis nr10” 14
Zelem Halen Linkhoutstraat 18, puntgevel 1
Zelem Halen stationsstraat 124 2
Zelem Halen stationsstraat 110 2
Zelem Halen Decosterstraat, zijgevel 1
Zelem Halen Decosterstraat, voorgevel 1
Zelem Halen Dorpsstraat 25, 3 voor-, 1 achtergevel 4
Zelem Halen Dorpsstraat, kunstnest 1
Zelem Halen Dorpsstraat, zijgevel 1
Zelem Halen Dorpsstraat, gevel 2
Zelem Halen Dorpsstraat, de pastorie, 4 kunstnesten 4
Zelem Halen Dorpsstraat, voor-, zij- en achtergevel 9
Zelem Halen Dorpsstraat 2
Zelem Halen Dorpsstraat 1
Zepperen Sint-Truiden “stippelstraat, voor- en zijgevel” 8
Zepperen Sint-Truiden “stippelstraat, voorgevel” 1
Zepperen Sint-Truiden “Stippelstraat, gevel” 1
Zepperen Sint-Truiden “Stokstraat, puntgevel” 1
Zepperen Sint-Truiden “stokstraat, puntgevel” 1
Zepperen Sint-Truiden “Nachtegaal, zijgevel” 1
Zepperen Sint-Truiden “Nachtegaal, puntgevel” 2
Zepperen Sint-Truiden “Nachtegaal, puntgevel” 2
totaal aantal bezette nesten: 625

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.