Opmerkelijke waarnemingen van 7 tem 13/6/2021

Opmerkelijke waarnemingen van 7 tem 13/6/2021

Voorbije week werd geen nieuwkomer geregistreerd in onze fruitstreekregio, vandaar eens een wespendief in de kijker.  Op woensdag kon Dirk Bollen bovenstaande mooie foto maken te Zepperen.
De wespendief is een vogel uit de familie van de havikachtigen.  Met een spanwijdte van 110 tot 135 cm en een lichaamslengte van 52 tot 60 cm is hij vergelijkbaar met de buizerd.  In vlucht wordt hij dan ook gemakkelijk verward met de buizerd, maar de kop van de wespendief is een stuk kleiner en de kleur is grijzig.  Wespendieven hebben ook een iets langere en ronde staart, die 3 brede dwarsbanden bevat (één op de top en twee op de basis).   Ze eten, zoals hun naam al laat vermoeden, vooral larven, poppen, volwassen wespen, bijen en hommels.  De wespendief is een roofvogel die speciale bescherming heeft tegen insectensteken, zo heeft hij een dik verenpakket, schubben op zijn poten en wimperharen die zijn ogen beschermen tijdens het uitgraven van nesten van wespen en hommels.  Hij broedt in vrijwel geheel Europa, maar trekt eind augustus of begin september naar tropisch Afrika. In de winter is hun hoofdvoedsel hier namelijk bijzonder moeilijk te vinden. In april vliegen ze dan de lange weg terug naar Europa. Ze komen vooral voor in bosrijke gebieden. In oude gemengde bossen komen namelijk veel veldwespen en wilde bijenzwermen voor.  Onderstaande archieffoto is van Patrick Pitschon.

Volgens de laatste cijfers van de Vlaamse broedvogelatlas zijn er 150-300 broedparen geschat.  De wespendief is een moeilijk te inventariseren soort.  Het is een schaarse broedvogel in Vlaanderen met een voorkeur aan erg rustig gelegen, oudere loof-, naald – en gemengde bossen met een gevarieerde structuur waar ze een onopvallende bestaan leiden.  In Vlaanderen wordt nog steeds een lichte toename vastgesteld en in Wallonië zelfs een sterke toename in de laatste 30 jaar.

 

Tenslotte nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Holenduif (Stefan Nimmegeers)
* Grasmus (Paul Matthys)

* Grauwe gors (Paul Matthys)

* Steenuil (André Gaens)

* Kleine karekiet (André Gaens)

* Gele kwikstaart (Pierre Vandersmissen)

* Tafeleenden (André Gaens)

* Torenvalk (J Landuyt)

* Bruine kiekendief (André Gaens)

* Sperwer (Jos Reekmans)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.