Opmerkelijke waarnemingen van 30/9 tem 6/10/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 30/9 tem 6/10/2019

Afgelopen zaterdag was het Eurobirdwatch en werd er in heel Europa geteld.  Onze telposten van Oetersloven (met foto hierboven) en De Kevie waren uiteraard ook van de partij.  Ondanks de gure NO-wind werden er toch heel wat vogels geteld.  Deze NO-wind zorgde er wel voor dat de vogels met rugwind – en tevens heel hoog – voorbij vlogen, wat het tellen niet zo eenvoudig maakte.  De trek kwam ’s morgens zeer langzaam op gang maar vanaf 9u30 gingen de sluizen open.
In Oetersloven werden er 33 soorten waargenomen en in totaal 1758 vogels geteld.

 

De 38 boomleeuweriken en de (jawel) 8 beflijsters – zijnde een nieuw dagrecord voor Oetersloven – waren de kersen op de taart.  Bijgevoegde foto’s van de boomleeuwerik komen uit het archief van waarnemingen.be en de beflijster is gefotografeerd door Dirk Ottenburghs en André Gaens.  Dirk heeft bovendien op zijn blog ‘crazy birder’ een leuk artikel geschreven over de beflijster.  Lees het hier.

In De Kevie te Tongeren werden er 24 soorten waargenomen en in totaal 2384 vogels geteld.  Hier werden ook enkele speciale vogels geteld waaronder 2 bruine kiekendieven , één blauwe kiekendief, smelleken en 2 kruisbekken (foto André Gaens).

In gans België werden er op zaterdag 151 soorten waargenomen en 124546 vogels geteld, volgens de website van trektellen.nl.   De top vijf bestond uit 8670 veldleeuweriken, 9429 aalscholvers, 19063 spreeuwen, 19630 vinken en 30413 graspiepers.  In totaal werden er in Europa maar liefst 986332 vogels geteld.
Op de ringposten was het – omwille van het typische herfstweer – afgelopen week vrij kalm.  Er werden 448 vogels geringd.  Hub en Dirk konden beiden een vuurgoudhaantje ringen.

 

Op zondagavond kon Ludo Everars een juveniele kwak zien in Riksingen.  Ludo kon ook onderstaande foto maken.  Het is de eerste kwak voor dit jaar.  Deze gedrongen kleine reiger heeft een grijze borst en vleugels, zwarte kruin, nek, rug en mantel, en wit gezicht met markant rood oog.   Tevens een dikke zwarte snavel en in prachtkleed met twee witte dunne sierveren vanaf de nek.  Jonge vogels hebben een gele snavel, bruine bovendelen met witte druppels en lichtbruine onderdelen met donkerbruine vlekken.  De reigers foerageren vooral ’s nachts. Hoewel kwakken op het eerste gezicht opvallende vogels lijken, valt het zeker niet mee er een te zien door hun nachtelijke en verborgen levenswijze.
In totaal werden er deze week 69 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 19 verschillende vogelliefhebbers.  Naast  de zeer zeldzame beflijsters en kwak werden er deze week ook een 11-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019  is opgelopen tot 163.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week :
* Aalscholvers (Paul Matthys)

* Grote Canadese ganzen (André Gaens)

* Dodaars (André Gaens)

* Watersnip (Stefan Nimmegeers)

* Bruine kiekendief (Carine Richerzhagen)

* Buizerd (Stefan Nimmegeers)

* Torenvalk (André Gaens)

* Witte kwikstaart (Carine Richerzhagen)

* Sperwer (Stefan Nimmegeers)

Groeten en denk eraan om de komende periode te genieten van de najaarstrek,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Beflijster Berlingen Dirk Ottenburghs
    Pierre Vandersmissen
    Carlo Menten
Kwak Riksingen Ludo Everars
Boomleeuwerik Berlingen Dirk Ottenburghs
Pierre Vandersmissen
Carlo Menten
Tongeren Paul Nagtegals
Smelleken Niel-bij-Sint-Truiden Philippe Smets
Gekraagde Roodstaart Kerniel Jos Reekmans
Paapje Berlingen Dirk Ottenburghs
Tafeleend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
IJsvogel Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Eggertingen – Mombeek Pierre Vandersmissen
Tongeren – Kolmont Paul Nagtegals
’s Herenelderen Carine Richerzhagen
Halsbandparkiet Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Zwarte specht Sint-Truiden – Nieuwenhoven Peter Bellen
Slechtvalk Tongeren Paul Taelman
Glanskop Sint-Truiden – Nieuwenhoven Peter Bellen
Grote gele kwikstaart Tongeren Carine Richerzhagen

Leave a Reply

Your email address will not be published.