Opmerkelijke waarnemingen van 30/11 tem 6/12/2020

Opmerkelijke waarnemingen van 30/11 tem 6/12/2020

De voorbije week werd er geen nieuwkomer gespot en vandaar zet ik opnieuw een wintergast in de spotlights, nl.  de kramsvogel.  Bovenstaande foto is van Lucas Bollingh.
De kramsvogel heeft een rood/bruine mantel met overwegend grijze kop.  De onderzijde is zwaar getekend met oranje gele tinten op de borst.  In de vlucht zijn de witte ondervleugels en lange staart met geheel zwart uiteinde goed te zien.  Deze robuuste lijster heeft tevens een gele snavel met zwarte punt.   In tegenstelling tot de meeste lijsters leeft de kramsvogel vaak in groepsverband.  Op hun wintermenu staan vooral bessen en fruit en daarom zijn ze in onze regio goed te bewonderen.  Als ze overvliegen hoor je vaak de kenmerkende ’tsjak-tsjak-tsjak’ roep, waaraan de vogels hun bijnaam ’tsjakker’ hebben te danken.  Hun vleugelspanwijdte is 39 tot 42cm.  Onderstaande foto werd gemaakt door Carine Richerzhagen.

De kramsvogel is een typische wintergast in onze fruitstreek.  Deze overwinteraars broeden vooral in Noord- en Oost-Europa.

Tenslotte nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Blauwe kiekendief (André Gaens)

* Blauwe reiger (Vincent Vermeiren)

* Groenling (André Gaens)

* Rietgors (André Gaens)

* Kuifeend (André Gaens)

* Buizerd (Jos Reekmans)

*  Roodborst (Jos Reekmans)

* Grote gele kwikstaart (André Gaens)

* Torenvalk (Paul Matthys)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.