Opmerkelijke waarnemingen van 29/10 tem 3/11/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 29/10 tem 3/11/2019

De nieuwkomers blijven toestromen.  Tien toendrarietganzen vlogen op dinsdag over de telpost van Oetersloven en werden alzo waargenomen door Pierre Vandersmissen. Op maandag liet een kleine barmsijs zich bewonderen in de tuin van Paul Matthys te Montenaken en diezelfde dag werden er door Lucas Bollingh twee overvliegende raven gespot te Jeuk.
De toendrarietgans is een middelgrote tot grote gans (68-90 cm) en lijkt heel sterk op die andere rietgans, nl de taigarietgans.  Nog altijd zijn er taxonomen die vinden dat het eigenlijk één soort met verschillende ondersoorten betreft.  Geografisch gezien hebben beide varianten een ander broedgebied.   De toendrarietgans kan ook verward worden met de kleine rietgans (60 -75 cm).  De toendrarietgans is iets groter, heeft oranje tot vaalrode poten in plaats van roze poten.  Tevens heeft de toendrarietgans een zwaardere kop en snavel.  Voor meer details en specifieke kenmerken over de toendrarietgans, taigarietgans en kleine rietgans haal je best eens je vogelgids erbij.  De beste maanden om deze gans te spotten zijn december en januari.
( Archieffoto’s Carine Richerzhagen 2010)

 

De kleine barmsijs heeft een zwaar bruingestreept lichaam met een rood voorhoofd, een kleine zwarte bef en een gele snavel. Op de vleugels zitten 2 vage, lichtbruine vleugelstrepen en de borst is donker gestreept. In het broedseizoen hebben mannetjes een rosse zweem over de borst, maar de intensiteit ervan verschilt – net als het rood van het voorhoofd – per individu.  Er zijn sterke gelijkenissen met de grote barmsijs maar deze laatste is bleker en grijzer.  De onderdelen van de grote barmsijs zijn eveneens donker gestreept, maar op een lichtere ondergrond en de vleugelstrepen zijn witter dan bij kleine barmsijs.  De kleine barmsijs broedt vooral in berkenbossen en jonge naaldbossen.  Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit berkenzaad, kleine bloemen en zaden van wilgen alsook kleine insecten die op de bloeiende bomen afkomen.  Daarnaast staan tevens zaden van grassen op het menu.
( Archieffoto Dirk Ottenburghs 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

De derde nieuwkomer is de raaf.  De raaf is een grote (1,4 kg – lengte van 67 cm), geheel zwarte vogel, met groene / blauw / paarse glans. Zonder directe vergelijking kan het wel moeilijk zijn om het grootteverschil met een zwarte kraai of roek te zien. De raaf valt verder op door zijn zeer dikke en zware, lange snavel – in vlucht een waaiervormige staart en zijn grote kop. Als je de raaf van dichtbij ziet is een duidelijk kenmerk de bevedering die de snavel voor meer dan de helft bedekt.   De raaf kan zeer goed zweven op thermiek net als een roofvogel (in tegenstelling tot zwarte kraai).  Ze worden vaak ontdekt door hun kenmerkende zware en grauwe roep ‘krokk – krokk’ , tevens het kenmerk dat voor Lucas doorslaggevend was.  De raaf is vooral een aaseter die een teruggetrokken leven leidt.
Weetje van de raaf om de website van natuurpunt :  “De raaf was voor 1842 een algemene broedvogel in België. Door een intensieve verdelging verdween de soort volledig. De laatste broedgevallen in Vlaanderen dateren van 1862 (in Bazel en Wilrijk). Voor Wallonië werd het laatste broedgeval opgetekend in 1948 (in Villers-devant-Orval). In 1970 startte J. Delvaux privé met een herintroductieproject in het zuiden en noordoosten van de Ardennen. Van 1970 tot 1980 liet hij 50 – overwegend eerstejaars – raven in vrijheid om de kern te vormen van een nieuwe populatie. In 1980 werd het eerste nest in de vrije natuur ontdekt, op het viaduct van Herbeumont. Het aantal territoria liep spoedig op en bedroeg in 1990 al ca. 18 bekende broedparen. De uitgezette waren afkomstig uit Frankrijk, Valais (Zwitserland) en Rostock (de voormalige DDR).”
( Archieffoto van Robin Gailly 2013 uit waarnemingen.be )

Op de ringposten loopt het seizoen stilaan op zijn einde.  Er werden afgelopen week 480 vogeltjes geringd met als speciale vangsten Scandinavische Tjiftjaf en vuurgoudhaan ( Archieffoto Dirk Ottenburghs).

 

Op de trektelpost van Oetersloven  werd er alweer stevig geteld door Pierre.  In totaal werden er 52372 vogels geregistreerd.  Opvallend was de hoeveelheid kramsvogels 3170 en koperwieken 3842 die afgelopen week voorbij vlogen.  Het dagrecord van koperwieken werd op woensdag bijgesteld naar 1880.   Foto van André Gaens.

 

In totaal werden er deze week 72 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 16 verschillende vogelliefhebbers.  Naast  de zeer zeldzame raven, toendrarietganzen, cetti’s zanger en rosse fluiteend werden er deze week ook een 13-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019  is opgelopen tot 174.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Ringmus ( Pierre Vandersmissen )

* Cetti’s zanger ( Stefan Nimmegeers )

* Houtduiven (Paul Matthys)

* Aalscholver ( André Gaens )

* Blauwe kiekendief ( Paul Matthys )

* Boomkruiper ( André Gaens )

* Keep ( Lucas Bollingh )

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Toendrarietgans Berlingen Pierre Vandersmissen
Raaf Jeuk Lucas Bollingh
Cetti’s zanger Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Rosse fluiteend Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Waterral Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Grote zilverreiger Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Buvingen Lucas Bollingh
Vorsen Paul Matthys
Millen Marc Rutten
Gingelom Paul Matthys
Montenaken Paul Matthys
Widooie Chris
Alken Gert Appeltans
IJsvogel Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Kleine Barmsijs Montenaken Paul Matthys
Slechtvalk Nerem Carine Richerzhagen
Berlingen Pierre Vandersmissen
Smelleken Gingelom Paul Matthys
Rpde wouw Bommershoven JN
Vechmaal Chris
Appelvink Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Tafeleend Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem Eric Panis
Kuifeend Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem Eric Panis
Waterpieper Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Slobeend Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem Eric Panis
Halsbandparkiet Brustem Guy Peeters

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.