Opmerkelijke waarnemingen van 27/1 tem 2/2/2020

Opmerkelijke waarnemingen van 27/1 tem 2/2/2020

Deze week kunnen we opnieuw enkele nieuwkomers voor 2020 verwelkomen.  In Nieuwenhoven-bos waren de spechten al volop in actie, waaronder bovenstaande middelste bonte specht – gefotografeerd door André Gaens.  In Tongeren werd een smient aan de kasteelvijver van ’s Herenelderen gezien door Paul Nagtegals en de derde nieuwkomer is een roodborsttapuit die gespot werd in de velden van Rutten door Carine Richerzhagen.
De middelste bonte specht is de laatste jaren in opmars, maar is nog steeds een zeldzame verschijning in vergelijking met de grote bonte specht.  De middelste lijkt op de grote maar is iets kleiner.  Andere typische eigenschappen zijn het witte gezicht, de rode pet in alle kleden en de zalmroze ‘broek’.  De middelste bonte specht heeft een grote voorkeur voor oud loofbos met bomen met een ruwe bast (vooral oude eiken). Ook houden ze van open plekken in het bos. In tegenstelling tot de meeste spechten zoekt de middelste bonte zijn voedsel vaak op de horizontale en ook wel dunne takken.  De middelste bonte specht is een standvogel die zelden van territorium verhuist. Hij overwintert in zijn broedgebied. In strenge winters vergroot de middelste bonte specht meestal zijn foerageerterritorium en kan dan ook in parken of op voederplaatsen worden aangetroffen. Ook de pas uitgevlogen jonge vogels blijven in de nabijheid van het ouderlijk territorium.
Onderstaande foto is van Chris Hayen, gemaakt in Nieuwenhoven.  

In totaal werden er deze week 59 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 18 verschillende vogelliefhebbers.  Als donkerrode soort werd de smient ingegeven en er werden tevens een 10-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gesignaleerd.  Voor 2020 is het soortenaantal opgelopen tot 91.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Roek (Koen Van Zonhoven)

* Kramsvogel (Koen Van Zonhoven)

* Krakeend (Stefan Nimmegeers)

* Zilvermeeuw (André Gaens)

* Blauwe reiger (Chris Hayen)

* Grote zilverreiger (Stefan Nimmegeers)

* Grote bonte specht (André Gaens)

* Glanskop (André Gaens)

* Boomklever (André Gaens)

* Boomkruiper (André Gaens)

* Torenvalk (Paul Matthys)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Smient ’s Herenelderen Paul Nagtegals
Grote zilverreiger Montenaken Paul Matthys
Heers Pieter Vantieghem
Koninksem Pierre Vandersmissen
Lauw Pierre Vandersmissen
Horpmaal Lucas Bollingh
Lauw Lucas Bollingh
Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Montenaken Jurgen Bernaerts
Horpmaal Jurgen Bernaerts
Heers Jurgen Bernaerts
Heers Wim Willems
Gingelom Paul Matthys
Borlo Paul Matthys
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Houtsnip Borgloon – Rullingen Stefan Carolus
Tafeleend Sint-Truiden – Nieuwenhoven André Gaens
Sint-Truiden – Nieuwenhoven Guy Peeters
Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Zilvermeeuw Sint-Truiden – Nieuwenhoven Guy Peeters
IJsvogel Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
’s Herenelderen Paul Nagtegals
Middelste bonte specht Sint-Truiden – Nieuwenhoven André Gaens
Sint-Truiden – Nieuwenhoven Guy Peeters
Sint-Truiden – Nieuwenhoven Chris Hayen
Glanskop Sint-Truiden – Nieuwenhoven Guy Peeters
Kuifeend Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Waterpieper Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Slechtvalk Montenaken Paul Matthys
Lauw Geert Bollen

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.