Ik ben er zeker van, denk ik?

Ik ben er zeker van, denk ik?

Toen ik deze morgen de krant las, wist ik niet of ik moest lachten of boos worden. Een duidelijk gefrustreerde duivenmelker was er in geslaagd om de grootste nonsens in een artikel te laten gieten door de plaatselijke pers. Hij beweert dat er slechtvalken worden uitgezet en dat die hun prijsduiven massaal opvreten. De tijd dat bronnen of uitspraken, voor ze in de krant komen, even tegen het licht worden gehouden is duidelijk passé. Klinkklare onzin, dat is de enige juiste term voor wat er stond geschreven. En dit zijn uitspraken van de voorzitter van de Duivensport. Je zou toch denken dat die zijn bronnen of info wel even gaat dubbelchecken. “We hebben geen bewijzen, maar we zijn 100% zeker”. Echt waar?

Het toppunt van onzin en misinformatie in dit artikel was de uitspraak dat er geringde slechtvalken rondvliegen, wat in de natuur onmogelijk zou zijn. Misschien dat dit heerschap eventjes zijn licht had opgestoken bij het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. Daar hadden ze hem dadelijk kunnen vertellen dat al jaren vogels worden geringd met wetenschappelijke ringen en voor de soorten waar dit zinvol is ook met kleurringen. En momenteel wordt een groot deel van de in België geboren slechtvalken van deze merktekens voorzien om de populatie te kunnen opvolgen. Een populatie die het inderdaad goed doet. Dit sinds de enorme terugval van voor de jaren 70. Toen alle soorten roofvogels dankzij het overvloedig gebruik van gif zoals DDT op uitsterven stonden. Gelukkig is die tijd voorbij en zitten we terug op een aanvaardbaar aantal broedparen van heel wat soorten. Tweede bewering: slechtvalken eten duiven. Dat klopt. Maar uit een wetenschappelijk onderzoek dat de voorbije jaren in Nederland werd uitgevoerd blijkt dat dit voor het grootste deel om verdwaalde exemplaren gaat. Dit kon men vaststellen omdat de geïdentificeerde vogels aan hun hok voorbij waren gevlogen in plaats van netjes in hun luikje binnen te vliegen. En reisduiven zijn echt niet de enige prooisoort van deze toppredators. Maar wel een makkelijke prooi. In het wild levende soorten zijn veel moeilijker te pakken te krijgen. Maar beesten die in een hok worden grootgebracht en dan zonder dat ze ook maar enig besef hebben van welke gevaren ze te wachten staan worden losgelaten zijn een makkelijkere prooi natuurlijk. Het woordje massaal is er dit te veel aan.

Het is dus fake-news waar zelfs Trump van zou gaan blozen. Wat wel waar is, is dat dankzij zulke onzin er weer heel wat mensen, die roofvogels liefst op hun rug zien liggen, gaan denken dat ze gelijk hebben. Dit zal weer wat slachtoffers eisen. Want, en dit is geen fake-news, er worden nog elk jaar heel wat sperwers, haviken, buizerd (zie foto) en ook slechtvalken naar de roofvogelhemel geholpen. Ondanks hun wettelijke bescherming. Illegaal afschot, vergiftiging, doorschieten van nesten tot zelfs het omzagen van nestbomen (twee keer in overtreding). Het gebeurt nog veel te vaak. En daar ben ik wel heel zeker van!

Leave a Reply

Your email address will not be published.