Opmerkelijke waarnemingen van 25 tem 31/1/2021

Opmerkelijke waarnemingen van 25 tem 31/1/2021

Het aantal waargenomen soorten voor 2021 is inmiddels opgelopen tot 90. Met zwarte specht en middelste bonte specht kwamen er afgelopen week 2 soorten bij.  Lucas Bollingh kon in het bos van Nieuwenhoven te Sint-Truiden beide spechten waarnemen.
De zwarte specht is een geheimzinnige bosvogel met een teruggetrokken levenswijze.  Ze zijn schuw en vliegen snel weg zodra ze een mens waarnemen, of blijven uit het zicht aan de andere kant van de boom. De roffel van de zwarte specht is langzamer, langer en zwaarder dan de grote bonte specht, net als een mitrailleur.  In Europa is het de grootste specht en eenvoudig te herkennen aan zijn zwart verenkleed, rode kopkap en typische roep.  Het mannetje heeft een geheel rode kruin en het vrouwtje heeft alleen rood op de achterkruin.  De zwarte specht vliegt zoals een gaai, in een rechte lijn en niet golvend zoals de andere spechten.  Elk broedjaar hakt de zwarte specht een nieuwe nestholte uit. Oude nesten worden in gebruik genomen door allerlei vogels en zoogdieren, waardoor de zwarte specht een belangrijke rol speelt in het ecosysteem van zijn habitat.  Bovenstaande foto is in oktober vorig jaar  gemaakt door Robert Roelandt, tevens in Nieuwenhoven.
De middelste bonte specht is de laatste jaren in opmars, maar is nog steeds een zeldzame verschijning in vergelijking met de grote bonte specht.  De middelste lijkt op de grote, maar is iets kleiner.  Andere typische eigenschappen zijn het witte gezicht, de rode pet in alle kleden en de zalmroze ‘broek’.  De middelste bonte specht heeft een grote voorkeur voor oud loofbos met bomen met een ruwe bast (vooral oude eiken). Ook houden ze van open plekken in het bos. In tegenstelling tot de meeste spechten zoekt de middelste bonte zijn voedsel vaak op de horizontale en ook wel dunne takken.  De middelste bonte specht is een standvogel die zelden van territorium verhuist. Hij overwintert in zijn broedgebied. In strenge winters vergroot de middelste bonte specht meestal zijn foerageerterritorium en kan dan ook in parken of op voederplaatsen worden aangetroffen. Ook de pas uitgevlogen jonge vogels blijven in de nabijheid van het ouderlijk territorium.  Onderstaande foto is tevens gemaakt in Nieuwenhoven op 29/1/2020 door André Gaens.

 

Verder nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Grote zilverreiger (Paul Matthys)

* Groenling (Bleun)

* Buizerd (Paul Matthys)

* Grauwe gorzen (Paul Matthys)
* Blauwe kiekendief (André Gaens)

* Torenvalk (Jan Cornelissen)

* Ringmussen (Pierre Vandersmissen)

* Staartmezen (Carine Richerzhagen)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.